Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Sekretariat Jaringan dan Penjanaan

Puan Nur Ain Zulkapli

Skop Kerja : Setiausaha kepada Timbalan Dekan ( Jaringan dan Penjanaan )


Puan Yusniza Mohd Yusof

Skop Kerja : Modul Insan Budiman, Pengurusan Latihan Industri


Encik Mohd Firdaus Sharim

Skop Kerja : Modul Insan Budiman, Latihan Industri