Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Pengerusi Pusat


Prof. Madya Dr. Nor Fariza Mohd Nor

Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik (PBL) 
Kepakaran : Discourse Analysis (spoken, e-discourse), Critical Discourse Analysis, Applied Linguistics
Prof. Madya Datin Dr. Fauziah Ibrahim

Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (PsiTra)
Kepakaran : Penagihan Relaps, Pencegahan Dadah dan Jenayah