Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Pengurusan
Encik Che Abdullah Che Ya

Kepakaran : Novel & Kritikan Sastera
Prof. Madya Dr. Nor Fariza Mohd Nor

Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik (PBL) 
Kepakaran : Discourse Analysis (spoken, e-discourse), Critical Discourse Analysis, Applied Linguistics
Prof. Madya Datin Dr. Fauziah Ibrahim

Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (PsiTra)
Kepakaran : Penagihan Relaps, Pencegahan Dadah dan JenayahPuan Najwa Ahmad Zawawi

Skop Kepakaran : Pengurusan Sumber Manusia,


Puan Shadira Ramli

Skop Kepakaran : Siswazah

 


Puan Nur Syafawati Mohd Kahar

Skop Kepakaran : Pengurusan Prasiswazah


Puan Aliah Ismail

Skop Kepakaran: Pengurusan Penerbitan Akademik  dan Persidangan


Puan Noraznita Anor Basri

Skop Kepakaran : Pengurusan Penerbitan Akademik  dan Persidangan


Encik Mohd Nazmi Rahmat

Skop Kepakaran : Jaringan dan Penjanaan