Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Penyelaras Program Pengajian Siswazah

Dr. Marina Abd Majid

Kepakaran : International sustainable development law, biosecurity, bioterrorirsm


Prof. Madya Dr. D.Ravichandran K.Dhakshinamoorthy

Kepakaran : Bioethics, ASEAN, resource security


Dr. Abdul Rahman Ahmad Badayai

Kepakaran : Developmental PsychologyDr. Salina Nen

Kepakaran : Psychology Counseling, Secondary Trauma,  Sexual Abuse,  High Risk Children and Adolescent


Dr. Yusmilayati Yunos

Kepakaran : Tib Jawa Melayu


Dr. Azlan Abas

Kepakaran : Petunjuk Ekologi, Likenologi, Perkhidmatan Ekosistem, Ekologi Bandar & Pengurusan Persekitaran


Prof. Madya Dr. Norsimah Mat Awal

Kepakaran : Semantik dan Pragmatik, Terjemahan dan Penyelidikan Terjemahan berdasarkan Corpus, Sosiolinguistik


Dr. Muhamad Nadzri Mohamed Noor

Kepakaran : Etnik dan nasionalisme, Politik Asia Tenggara, Pilihanraya


Dr. Norulhuda Sarnon@Kusenin

Kepakaran: Kelakuan Berisiko Tinggi, Kerja Sosial dengan Individu dan Keluarga , Psikologi Pembangunan


Prof. Madya Dr. Mawar Safei

Kepakaran : Penulisan Kreatif & Kritikan Sastera


Dr. Arina Anis Azlan

Kepakaran : Tingkah laku Komunikasi , Pengurusan Maklumat, Komunikasi Kesihatan