Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Sekretariat Kualiti dan Strategi

Puan Mastura Binti Ahmad @ Zakaria

Skop Kerja : Setiausaha kepada Penolong Dekan ( Kualiti dan Strategi ) , Urusan Kualiti Fakulti


Encik Azli Bin Mohd Naser

Skop Kerja : Urusan Kualiti Fakulti