Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Sekretariat Siswazah

Puan Noorafizah Ahmad

Skop Kerja : Setiausaha kepada Timbalan Dekan ( Siswazah )


Puan Nur Faidah Mohamad Ariff

Skop Kerja : Pengurusan Siswazah


Encik Ishak Selamat

Skop Kerja : Program Kerja Kursus ( Ijazah Sarjana Sains Sosial dan Ijazah Sarjana Sastera : Asia Timur, Pengurusan Persekitaran, Psikologi, Psikologi Perkembangan, Psikologi Industri & Organisasi, Analisis Strategi, Pengajian Bahasa Inggeris Paskakolonial)


Puan Halizawati Mohd Zaid

Skop Kerja : Pelantikan Pemeriksa Luar dan Pemeriksa Dalam Tesis Doktor Falsafah/Sarjana Falsafah/Sarjana (Tesis), Pengurusan VIVA dan Senat Doktor Falsafah/Sarjana Falsafah


Encik Mohamad Khalip Othman

Skop Kerja : Pengurusan Program Eksekutif ( Program Bersama : - Program Sarjana Sains Sosial Pengajian Rasuah (UKM-SPRM), Program Sarjana Sains Sosial Strategi & Diplomasi (UKM-IDFR), Program Sarjana Sains Sosial Pengajian Kepolisan (UKM - PDRM), Diploma Siswazah Sains Kepolisan (UKM-PDRM) )


Puan Nur Hidayah Othman

Skop Kerja : Pengambilan Pelajar Baru, Pembentangan Proposal


Puan Kabtiah Binti M. Hanafi

Skop Kerja : Pengurusan Program Eksekutif ( Program Bersama : - Program Sarjana Sains Sosial Pengajian Pertahanan (UKM-MPAT), Program Diploma Pascasiswazah Kerja Sosial UKM-ISM )


Encik Mohd Qurbani Mohd Badris