Pekeliling Naib Canselor Bil. 7/2020

Langkah Pencegahan COVID-19

Penangguhan kemasukan pelajar ke kampus secara fizikal dan pengendalian Minggu Mesra Mahasiswa serta aktiviti Pengajaran & Pembelajaran (PDP) secara hibrid bagi Semester 1, Sesi 2020/2021.