Program Yang Ditawarkan

Pengambilan program mod kerja kursus dan mod campuran dibuka dua kali setahun, iaitu setiap Oktober hingga November (untuk pengambilan Februari) dan setiap April hingga Mei (untuk pengambilan bulan September ) . Permohonan untuk program mod penyelidikan boleh dibuat sepanjang tahun.

 

Sarjana Falsafah Mod Pengajian
Komunikasi     Mod Penyelidikan
Anthropologi and Sociologi Mod Penyelidikan
Geografi Mod Penyelidikan
Sains Pembangunan Mod Penyelidikan
Sejarah Mod Penyelidikan
Sains Politik Mod Penyelidikan
Strategi dan Keselamatan Mod Penyelidikan
Psikologi Mod Penyelidikan
Kerja Sosial Mod Penyelidikan
Pengajian Bahasa Melayu Mod Penyelidikan
Persuratan Melayu Mod Penyelidikan
Pengurusan Persembahan Seni Mod Penyelidikan
Pengajian Bahasa Inggeris Mod Penyelidikan
Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris Mod Penyelidikan
Linguistik Mod Penyelidikan
Pengurusan Persekitaran Mod Penyelidikan
Pembangunan Manusia Mod Penyelidikan

Sarjana Sastera Mod Pengajian
Pengajian Bahasa Melayu Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Melayu )
Persuratan Melayu Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Melayu )
Pengurusan Persembahan Seni Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Melayu )
Sejarah Malaysia Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Melayu )
Pengajian Bahasa Inggeris Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Inggeris)
Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Inggeris)

 

Sarjana Sains Sosial Mod Pengajian
Antropologi dan Sosiologi Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Melayu )
Geografi Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Melayu )
Sains Pembangunan Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Melayu )
Sains Politik Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Melayu )
Analisis Strategi dan Keselamatan Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Melayu )
Linguistik Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Melayu )
Psikologi Kaunseling Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Melayu )
Pengurusan Komunikasi Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Melayu )
Psikologi Perkembangan Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Melayu )
Pengajian Asia Timur Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Inggeris)
Pengajian Rasuah (UKM-SPRM) Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Inggeris)
Psikologi Industri dan Komunikasi Mod Pengajian : Kerja Kursus  (Dikendalikan dalam Bahasa Inggeris)