Program Pengajian Prasiswazah FSSK

Pengajian prasiswazah di FSSK dirangka khusus untuk melahirkan pelajar yang mempunyai ciri holistik, berketrampilan, berpengetahuan serta dalam masa yang sama memartabatkan jatidiri kebangsaan. Buat masa kini, FSSK menawarkan 12 buah program meliputi bidang sains sosial dan kemanusiaan.

Sarjanamuda Sains Sosial (Dengan Kepujian)

Terdapat lapan buah program pengajian yang ditawarkan di dalam Ijazah Sarjamanuda Sains Sosial (Dengan Kepujian)

Sarjamanuda Sastera (Dengan Kepujian)

Terdapat empat buah program pengajian yang ditawarkan di dalam Ijazah Sarjamuda Sastera (Dengan Kepujian)

Rafizal Ikmal Haris

Graduan FSSK, 2017

“Sebagai bekas pelajar, saya telah melalui satu pengalaman pembelajaran yang sangat unik dan berbeza di FSSK.”

Sekretariat Prasiswazah, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM, 43600 Bangi, Selangor, MALAYSIA

td2fssk@ukm.edu.my

+603-8921 4721

Waktu Operasi

ISNIN- KHAMIS

8.00am – 1.00pm

2.00pm – 5.00pm

JUMAAT

8.00am – 12.15pm

2.45pm – 5.00pm

Pemakluman

Laman web ini boleh diakses dengan menggunakan peranti pintar. Paparan terbaik dengan pelayar web versi terbaharu pada resolusi minimum 1024X768