Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Staf Akademik

Dr. Marina Abd Majid

Kepakaran : International sustainable development law, biosecurity, bioterrorirsm


Prof. Madya Dr. Wan Amizah Wan Mahmud

Kepakaran

Dasar Media dan Komunikasi, Penapisan Filem, Sistem Penyiaran, Transformasi Belia dan Sosial, Terjemahan dan Sari kata


Dr. Ravichandran Vengadasamy

Kepakaran : Gaya, Kesusasteraan Malaysia dalam Bahasa Inggeris, Kesusasteraan Pascakolonial, Penulisan Akademik dan Perniagaan


Dr. Suffian Mansor

Kepakaran

Sejarah Moden


Expertise : Syntax

 


Prof. Dr. Hazita Azman

  • 03-89214123
  • dfssk@ukm.edu.my

Kepakaran : Applied Linguistics and Literacy
Dr. Suzana Mohd. Hoesni


Prof. Madya Dr. Nor Azizan Idris


Dr. Nasrudin Subhi

Bidang Tugas

Counselling Psychology, Sexuality,  Resilience,  Qualitative Method,  Indigenous Community, At-risk youth, Women Leadership


Prof. Madya Dr. Kuik Cheng ChweeProfessor Dr. Zarina Othman


Dr. Abdul Rahman Ahmad Badayai

Kepakaran : Developmental PsychologyDr. Salina Nen

Kepakaran : Psychology Counseling, Secondary Trauma,  Sexual Abuse,  High Risk Children and Adolescent


Dr. Yusmilayati Yunos

Kepakaran : Tib Jawa Melayu


Prof. Madya Dr. Norsimah Mat Awal

Kepakaran : Semantik dan Pragmatik, Terjemahan dan Penyelidikan Terjemahan berdasarkan Corpus, Sosiolinguistik


Dr. Muhamad Nadzri Mohamed Noor

Kepakaran : Etnik dan nasionalisme, Politik Asia Tenggara, Pilihanraya


Dr. Norulhuda Sarnon@Kusenin

Kepakaran: Kelakuan Berisiko Tinggi, Kerja Sosial dengan Individu dan Keluarga , Psikologi Pembangunan


Prof. Madya Dr. Mawar Safei

Kepakaran : Penulisan Kreatif & Kritikan Sastera


Dr. Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff

Kepakaran : Sosiobudaya & Pengajian Warisan

 Prof. Madya Dr. Khazriyati Salehuddin

Kepakaran : Language & Cognition, Psycholinguistics, Developmental Psychology.


Dr. Harishon Radzi

Kepakaran : Morfologi


Dr. Muhamed Zain Sulaiman

Kepakaran : Translation; interpreting; cross-cultural communication; translation of advertising and promotional discourses; Arabic-English-Malay.


Prof. Madya Dr. Mohammad Fadzeli Jaafar

Kepakaran :


Dr. Shahizah Ismail @ Amdan

Kepakaran : Humanistik Sains Fiksyen, Kesusasteraan dan Kebudayaan Popular


Encik Che Abdullah Che Ya

Kepakaran : Novel & Kritikan Sastera
Prof. Madya Dr. Nor Fariza Mohd Nor

Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik (PBL) 
Kepakaran : Discourse Analysis (spoken, e-discourse), Critical Discourse Analysis, Applied Linguistics
Prof. Madya Datin Dr. Fauziah Ibrahim

Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (PsiTra)
Kepakaran : Penagihan Relaps, Pencegahan Dadah dan JenayahPuan Noor Shamarul Shaari

Skop Kerja : Program :- Psikologi dan Kerja Sosial


Puan Zounidah Ishak

Skop Kerja : Program :- Bahasa Asing dan Terjemahan, Muzik