Faculty of Science and Technology

BAHAGIAN MAKMAL DAN KERJA LAPANGAN

Bahagian Makmal dan Kerja Lapangan memainkan peranan penting bagi membantu aktiviti pengajaran pelajar melibatkan amali dan kerjalapangan. Selain itu, bahagian ini juga bertanggungjawab mengurus kemudahan dan peralatan serta aktiviti berkaitan makmal di fakulti. Bahagian in terdiri daripada 5 unit iaitu Unit Sains Fizik, Unit Sains Kimia, Unit Sains Sekitaran, Unit Sains Biologi dan Unit Sains Matematik. Setiap unit juga mempunyai beberapa sub- unit seperti unit Sains Geologi, unit Sains Biokimia, unit Sains Nuklear dan lain-lain. Setiap unit dan sub-unit ini bertanggungjawab mengurus operasi makmal pengajaran dan penyelidikan mengikut bidang.

UNIT SAINS FIZIK GUNAAN

UNIT SAINS KIMIA

UNIT SAINS BIOLOGI

UNIT SAINS SEKITARAN

UNIT SAINS MAKANAN

UNIT SAINS MATEMATIK