Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

3051

Pra Siswazah

1240

Siswazah

241

Kakitangan Akademik

235

Kakitangan Sokongan dan Pelaksana

Laman web ini boleh diakses dengan menggunakan peranti pintar. Paparan terbaik dengan pelayar web versi terbaru pada resolusi minimum 1024x768.

Akhir Kemaskini: 26/03/2021

Fakulti Sains & Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia

Pejabat Dekan
+603-89215419
Program Siswazah
+603-89215433
Program Prasiswazah
+603-89215418