Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Galeri

2021

Kerja gotong membersihkan
rumah penduduk terkena banjir

28-29 Disember 2021

Kursus Asas
Pertolongan Cemas

22-23 Disember 2021

Majlis Apresiasi Jabatan Fizik Gunaan
2020/2021

17 Disember 2021

Kejohanan Mini
Sukan UKM

15-22 Disember 2021

Majlis Konvokesyen UKM Ke-49
(Sidang 6 & 7)

2 – 3 Disember 2021

Majlis Pertukaran Dokumen antara UKM dan Synthomer Sdn. Bhd

10 November 2021

Lawatan Rasmi Allianz Life Insurance Malaysia Berhad ke FST

27 Oktober 2021

Taklimat Pelajar Baharu Semester 1
Sesi 2021/2022

8 Oktober 2021