Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Galeri

Cakna Ilmu FST Bil.2/2019

Tarikh: 08/07/2019
Foto oleh: Kamarul Ariffin Mohd. Sanusi

Hari Harta Intelek

Tarikh: 23/07/2019
Foto oleh: 

Taklimat TGIGC

Tarikh: 08/03/2019
Foto oleh: 

Taklimat Geran Penyelidikan

Tarikh: 24/01/2019
Foto oleh: 

Bengkel eIPR 2019

Tarikh: 25/04/2019
Foto oleh: 

Bengkel Semakan Penstrukturan FST 2019

Tarikh: 19/04/2019
Foto oleh: 

Astronomy Talks-Dr. Nigel Bannister

Tarikh: 20/04/2017
Foto oleh: 

Bengkel Pemurnian Manuskrip Jurnal Bil.1/2017

Tarikh: 19/04/2017
Foto oleh: 

Seminar Kebangsaan ISM-XI 2017

Tarikh: 29/03/2017
Foto oleh: