Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Galeri

Syarahan Umum Bil. 3/2018 – Prof. Dr. Yang Farina

Tarikh: 17/12/2018
Foto oleh: 

Syarahan Umum FST Bi. 2/2018

Tarikh: 
Foto oleh: Kamarul Arifin Mohd Sanusi

Syarahan Umum FST Bil. 1/2018 – Prof Dr. Sarani Zakaria

Tarikh: 
Foto oleh: Kamarul Arifin Mohd Sanusi

Rampai Penyelidik 2.0 & Syarahan Umum FST Bil. 2/2017

Tarikh: 25/07/2017
Foto oleh: Kamarul Arifin Mohd Sanusi

Syarahan Kenang-Kenangan 46 Tahun dengan UKM

Tarikh: 26/08/2016
Foto oleh: Kamarul Arifin Mohd Sanusi

Syarahan Umum Prof Dato’ Latiff

Tarikh: 09/12/2015
Foto oleh: Kamarul Arifin Mohd Sanusi