Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Tahniah Dr Salma Mohamad Yusop

Tarikh:  |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Tahniah diucapkan kepada Dr Salma Mohamad Yusop, Pemenang Emas "Novel elastin powder from poultry by-products" The International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX) 2019.