Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Tahniah Prof. Madya Dr. Siti Fairus Mohd Yusoff

Tarikh:  |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Tahniah diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Siti Fairus Mohd Yusoff, Pemenang Perak "Superadsorbent Rubber" di The International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX) 2019.