Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

PENGURUSAN

Prof. Dr. Mohammad Kassim

  • 03-89215419
  • dfst@ukm.edu.my

UKM Sarjana


Prof. Dr. Wan Aida Wan Mustapha

UKM Sarjana


Prof. Madya Dr. Abdul Munir Abd. Murad

UKM Sarjana


Prof. Dr. Ishak Ahmad

UKM Sarjana


Prof. Madya Dr. Faizal Mohamed

UKM Sarjana


Prof. Dr. Wan Kiew Lian

UKM Sarjana


Dr. Sakhinah Abu Bakar

UKM Sarjana


Dr. Nur Hasyareeda Hassan

UKM Sarjana


Prof. Dr. Fredolin Tangang @ Tajudin Mahmud

UKM Sarjana


Prof. Madya Dr. Muhammad Rahimi Yusop

UKM Sarjana


Prof. Dr. Roslinda Mohd Nazar

UKM Sarjana


Prof. Dr. Mohamad Yusof Maskat

UKM Sarjana


Prof. Dr. Shukor Md. Nor

UKM Sarjana


Prof. Madya Dr. Firdaus Mohd. Raih

UKM Sarjana


Dr. Humaida Banu Samsudin

UKM Sarjana


En. Saidi Ismail


Puan Hir Yanti Md. Tahir


En. Mohd. Mahyuddin Darus


Puan Kamili Diana Alias @ Yusof


En. Mohamad Afzan Hamdan


Cik Nurdiana Ishak


Puan Siti Norhafizah Ahmad Tarmidzi


En. Mohd. Hanafy Gausmian