Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

PENGURUSAN

Prof. Dr. Ishak Ahmad

  • 03-89215419
  • dfst@ukm.edu.my

UKM Sarjana


Prof. Ts. Dr. Wan Aida Wan Mustapha

UKM Sarjana


Prof. Madya Dr. Abdul Munir Abd. Murad

UKM Sarjana


Prof. Madya Dr. Ma’aruf Abd. Ghani

UKM Sarjana


Prof. Madya Dr. Mahanem Mat Noor

UKM Sarjana


Prof. Madya Dr. Firdaus Mohd. Raih

UKM Sarjana


Dr. Babul Airianah Othman

UKM Sarjana


Dr. Sakhinah Abu Bakar

UKM Sarjana


Dr. Nur Hasyareeda Hassan

UKM Sarjana


Prof. Dr. Azman bin Jalar @ Jalil

UKM Sarjana


Prof. Dr. Fredolin Tangang @ Tajudin Mahmud

UKM Sarjana


Prof. Dr. Azizan-Ahmad

UKM Sarjana


Prof. Dr. Roslinda Mohd Nazar

UKM Sarjana


Prof. Dr. Mohamad Yusof Maskat

UKM Sarjana


Prof. Dr. Shukor Md. Nor

UKM Sarjana


Cik Lily Khairiah binti Kadaruddin


En. Saidi Ismail


Puan Hir Yanti Md. Tahir


Puan Mas Aliza Abu

  • 03-89215421
  • masaliza@ukm.edu.my

Puan Kamili Diana Alias @ Yusof


En. Mohamad Afzan Hamdan


Cik Nurdiana Ishak


Puan Siti Norhafizah Ahmad Tarmidzi

UKM Sarjana


En. Mohd. Hanafy Gausmian