Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

SEKRETARIAT JARINGAN INDUSTRI, ALUMNI DAN MASYARAKAT

Prof. Madya Dr. Faizal Mohamed

Bidang Tugas

Menyelaras semua aktiviti Fakulti berkaitan industri, alumni, komuniti dan pengantarabangsaan


Prof. Madya Dr. Ma’aruf Abd Ghani

Bidang Tugas

Menjalinkan dan menyelaras kerjasama antara Fakulti dengan pihak industri,dan pengukuhan tekonologi inovasi produk.


Prof. Dr. Azizan Ahmad

Bidang Tugas

Menjalinkan dan menyelaras aktiviti bersama industri berkepentingan di dalam negara


Prof. Madya Dr. Yap Chi Chin

Bidang Tugas

Menyelaras aktiviti (lawatan dan dokumen kerjasama) bersama industri dan institut pengajian tinggi di peringkat antarabangsa.


Encik Mohd Hanafy Gausmian

Bidang Tugas

Urusan dokumen kerjasama, lawatan ke Fakulti, SMART@FST


Puan Amerah Aizun Omar

Bidang Tugas

Setiausaha kepada Timbalan Dekan (Jaringan dan Penjanaan), urusetia dokumen kerjasama, urusetia lawatan ke Fakulti.


Cik Iza Nur Fitriana Mohd Noor

Bidang Tugas

Urusetia Latihan Industri dan urusetia SMART@FST