Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Pembantu Tadbir

Cik Iza Nur Fitriana Mohd Noor

Bidang Tugas

Urusetia Latihan Industri dan urusetia SMART@FST


Azlina binti Hj. Sulaiman


Pn. Asma Hamsan


Cik Noor Farahin Othman


Hamemah binti Hj. Ihwan


Puan Latipah Md Yusoff


Puan Azlina binti Hj. Sulaiman

Bidang Tugas

Pentadbir Portal Sekretariat Prasiswazah


Puan Mariam Ahmad


Puan Sahidatul Nor Fazila Hassan


Puan Norhayati Mat Saan


Puan Suhana Ahmad


Puan Salmi Ahmad


Puan Siti Hajar Harudin


Cik Iza Nur Fitriana Mohd. Nor


Puan Halimatussaadiah Sohod