Strategi Pengajaran

chess

  • Pembelajaran yang membina keupayaan berfikir, menilai secara kritis, terarah kepada penyelesaian masalah serta yang membolehkan cara komunikasi yang berkesan.
  • Program pendidikan tersepadu yang berpandukan pembinaan insan dan kesatuan ilmu yang dapat membina bakal pemimpin ilmu, masyarakat dan industri.
  • Program akademik berdasarkan input daripada para ilmuan, industri serta majikan.
  • Kaedah dan teknologi pembelajaran-pengajaran yang berkesan, yang berasaskan kaedah pengurusan amalan paling baik.
  • Kaedah penilaian dan penilaian yang tersusun, terkawal, terpantau, dan berkesinambungan.
  • Program akademik yang sentiasa mengikuti perkembangan terkini dalam penyelidikan.
  • Tenaga pengajar dan sokongan teknikal yang terlatih.
  • Suasana pembelajaran yang selesa, ceria dan menarik.