Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Video


Taman Herba FST

Dokumentari berkenaan Taman Herba Fakulti Sains dan Teknologi UKM.


Rasulullah Teladan Sepanjang Zaman

Tazkirah sempena sambutan Maulidur Rasul 1347H peringkat UKM tahun 2016Majlis Menandatangani MoU FST- UPM (Institut Biosains)

Majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara UKM (Taman Paku Pakis) dengan UPM (Institut Biosains) pada 27hb Ogos 2012 di Bilik Majlis, Bangunan Canselori UKM, Bangi


Kursus Bonsai Taman Herba

Kursus Bonsai Herba anjuran Taman Herba FST pada 20 Disember 2011. Kursus asas bonsai ini dijalankan dengan kerjasama Akademi Bonsai CSW Kembang, Kota Bharu dan Great Dragon Bonsai Centre, Mantin, Negeri Sembilan.


Majlis Syarahan Perdana Prof. Dr. Mohd. Salmi Md. Noorani

Majlis Syarahan Perdana Professor Fakulti Sains dan Teknologi, UKM. Berlangsung pada Jumaat 7 Disember 2012 di Bilik Senat UKM. Prof Dr Mohd. Salmi dari Pusat Pengajian Sains Matematik, membentangkan syarahan bertajuk "Memahami dan Menjinakkan Kekalutan".


Majlis Menandatangani MoU FST-Mount Miriam Cancer Hospital

Majlis menandatangani MoA antara Universiti Kebasaan Malaysia (UKM) dengan Mount Miriam Cancer Hospital (MMCH), Pulau Pinang pada 23 Mei 2013 bertempat di Bilik Mesyuarat Canselori, UKM. UKM diwakili oleh Fakulti Sains dan Teknologi dan Fakulti Sains Kesihatan


Majlis Menandatangani MoU FST-Korea Nuclear Association

Majlis menandatangani memorandum persefahaman antara UKM diwakili oleh FST (Progam Sains Nuklear, Pusat Pengajian Fizik Gunaan) dengan Korea Nuclear Association. Acara berlangsung di Bilik Mesyuarat Canselori UKM pada 15 April 2014.


Syarahan Perdana Prof. Muhammad Barzani

Majlis Syarahan Perdana Prof Dr Muhammad Barzani Gasim pada 10 Mei 2013.