Faculty of Law

 Legal Mind with a Moral Heart

[TARIKH PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2022/2023]

Pelajar dikehendaki melayari laman web berikut untuk mendaftar:

http://smplucee.ukm.my/smpweb