Faculty of Law

 Legal Mind with a Moral Heart

Dana Luar UU

UU 2014

No.ResearcherCodeAmountTitleInstitution
1.Siti Naaishah HambaliUU-2014-00720,000Kajian Penyelesaian Pertikaian Melalui Proses Mediasi Percuma Di Klinik Bantuan Guaman UKMDianna Noor & Partner
2.Kamal Halili HassanUU-2014-001269,548.77Kajian Impak Perundingan (RIA) Mengenai Kelestarian Migrasi Akta Kilang dan Jentera, 1967 (AKJ1967) dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994 (AKKP 1994)Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
3.Kamal Halili HassanUU-2014-00824,771Safety and Welfare of Animals Captivated in Zoos and Wildlife Parks: A Comparative Study of Malaysian and Japanese LawThe Sumitomo Foundation
4.Aishah BidinUU-2014-011304,205Promoting Business and Human Rights In Malaysia for Business and Inclusive GrowthBritish High Commission Kuala Lumpur
Dr. Sufian JusohUU-2014-003178,043.93ASEAN Study on Investment under ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)Cereal Partner Worldwide (CPW) Switzerland
Dr. Sufian JusohUU-2014-00499,667.48Handbooks on the Core Competencies of Professional Service Providers in ASEACereal Partner Worldwide (CPW) Switzerland
Dr. Sufian JusohUU-2014-00511,627.61ASEAN Comprehensive Investment Agreement: Guidebook for the Investment Promotion Agencies in ASEANCereal Partner Worldwide (CPW) Switzerland

UU 2013

No.ResearcherCodeAmountTitleInstitution
1.Prof. Dr. Zinatul Ashiqin bt ZainolUU-2013-00222,600The Feasibility of Adopting A US Bayh-Dole Act Like Provisions for Malaysia
2.Prof. Dr. Zinatul Ashiqin bt ZainolUU-2013-00323,300Reviewing The Provision On Access To Forest Produce Under The Forestry Act 1984
3.PM Dr. Ruzian MarkomUU-2013-00430,000Review of The Moneylenders (Amendment) Act 2003 and Its Economic Efficiency to The Debt Market
4.Dr. Nurhafilah bt MusaUU-2013-0059,800Keberkesanan Dasar ‘Ubudiyyah, Masuliyyah Dan Itqan Dalam Pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan Kearah Penerapan Budaya Amanah Dan Penghapusan Gejala Rasuah – Kajian Kes Di Majlis Bandaraya Islam Kota Bharu
5.Dr. Rooshida Merican Abdul Rahim MericanUU/002/2013 59,750Sabah Land Ordinance and its Current Practice IJM Sdn Bhd
6.Prof. Dr. Datuk Noor Aziah Mohd AwalUU/001/201330,000.Teras Tiga Golongan Rentan

UU 2012

UU 2011

No.ResearcherCodeAmountTitle Institution
PM Dr. Rahmah IsmailUU/005/201119,000A Review Of The Direct Sales Act 1993

UU 2010

No.ResearcherCodeAmountTitleInstitution
Dr. Anita Abdul RahimUU/001/201047,540Hukuman Pesalah Syariah di Negeri Sembilan: Implikasi ke Atas Pembentukan Akhlak Pesalah
Dr. Mahmud Zuhdi Mohd NoorUU/002/201048,000Bantuan Guaman Bagi Golongan Kurang Berkemampuan