Faculty of Law

 Legal Mind with a Moral Heart

ERGS

ERGS 2013

    
1.Prof Dr. Rohimi ShapieePegalaman Kesukarelaan Sebagai Elemen Pembelajaran : Menyuntik Kefahaman menyeluruh Mengenai Peranan dan Aplikasi Undang-undang Ekonomi dan Pembangunan2013
2.PM Dr. Noor MohammadPostgraduate Supervision in the Faculty of Law at the UKM and The Chonnam University: A Comparative Study For Innovation2013
3.Dr. Ahmad Azam B. Mohd ShariffPenggunaan Kaedah Simulasi Melalui Mock Trial dalam Kursus UK 4133 Undang-undang Keterangan dan Prosedur di Mahkamah Syariah 1 di Fakulti Undang-undang: Kea rah Melatih Kemahiran Pengemukaan Keterangan di Kalangan Pelajar2013
4.Dr. Ruzian binti MarkomPhd Fortnight Seminar as a monitoring mechanism in achieving graduation on time (GOT) for PhD candidates at the Faculty of Law, UKM2013
5.Puan Fatimah Yusro bt. Hj. HashimPengajaran Penulisan Pendapat Undang-undang (Legal Opinion Writing) yang sistematis sebagai kaedah pengajaran dan penilaian dalam Subjek Undang-undang Kekeluargaan Islam di FUU2013
6.Puan Asma Hakimah bt. Ab. HalimKaedah ‘Problem Based Learning (PBL) dalam Penderafan Dokumen Kontrak Undang-undang Sekuriti Islam di Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia: Satu Usaha ke Arah Melatih Kemahiran Penderafan Dokumen Kontrak Pelajar2013