Faculty of Law

 Legal Mind with a Moral Heart

Geran Penyelidikan Tindakan dan Strategik (PTS)

PTS 2016

PTS 2015

PTS 2014

No.ResearcherCodeAmountTitle
1.Dr. Haniwarda YaacobPTS-2014-07410,000Bioethics for future lawyers in UKM: Teaching Bioethics to undergraduates law students through critical thinking and participation as law-maker.
2.PM Dr. Mohamad Rizal Abd RahmanPTS-2014-07510,000Penentuan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem Based Learning/PBL) terbaik dalam kursus Undang-undang Keterangan I(UK 4073) di Fakulti Undang-undang UKM
3.PM Dr. Sakina Shaikh Ahmad YusoffPTS-2014-07610,000Keberkesanan Penerapan Kemahiran Profesional ‘Rundingan & Penderafan’ (Negotiation & Drafting) dalam PnP Pengajian Sarjana Muda Undang-undang
4.PM Dr. Salawati Mat BasirPTS-2014-07810,000Strategi Pengajaran Pembelajaran Koperatif berkenaan Komuniti Ekonomi ASEAN dan Penghasilan Projek untuk Subjek Undang-Undang Antarabangsa Awam
5.PM Dr. Wan Siti Adibah Wan DahalanPTS-2014-07710,000Keberkesanan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Keusahawanan di kalangan Pelajar Tahun Satu Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia
6.PM Dr. Rohaida NordinPTS-2014-08026,000Mempekasakan Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Di Gugusan Sains Sosial Iktisas

PTS 2013

No.ResearcherCodeAmountTitle
1.Prof Dr. Rohimi Shapiee15,000Pegalaman Kesukarelaan Sebagai Elemen Pembelajaran : Menyuntik Kefahaman menyeluruh Mengenai Peranan dan Aplikasi Undang-undang Ekonomi dan Pembangunan
2.PM Dr. Noor Mohammad10,000Postgraduate Supervision in the Faculty of Law at the UKM and The Chonnam University: A Comparative Study For Innovation
3.PM Dr. Ahmad Azam B. Mohd Shariff10,000Penggunaan Kaedah Simulasi Melalui Mock Trial dalam Kursus UK 4133 Undang-undang Keterangan dan Prosedur di Mahkamah Syariah 1 di Fakulti Undang-undang: Kea rah Melatih Kemahiran Pengemukaan Keterangan di Kalangan Pelajar
4.PM Dr. Ruzian binti Markom10,000Phd Fortnight Seminar as a monitoring mechanism in achieving graduation on time (GOT) for PhD candidates at the Faculty of Law, UKM
5.Dr Asma Hakimah bt. Ab. Halim10,000Kaedah ‘Problem Based Learning (PBL) dalam Penderafan Dokumen Kontrak Undang-undang Sekuriti Islam di Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia: Satu Usaha ke Arah Melatih Kemahiran Penderafan Dokumen Kontrak Pelajar
6.Pn. Fatimah Yusro bt. Hj. Hashim10,000Pengajaran Penulisan Pendapat Undang-undang (Legal Opinion Writing) yang sistematis sebagai kaedah pengajaran dan penilaian dalam Subjek Undang-undang Kekeluargaan Islam di FUU

PTS 2012

No.ResearcherCodeAmountTitle
1.En. Noorfajri IsmailPTS-2012-04111,000Membangunkan kaedah ‘Industrial Services Practical Learning’ Dalam Pengajaran Kursus Advokasi di FUU, UKM.
2.PM Dr. Mahmud ZuhdiPTS-2012-04211,000The use of Creative Tensions in understanding the complexity of international law making process
3.PM Dr. Wan Siti Adibah Wan DahalanPTS-2012-04311,000Improving teaching and learning in the public international law II (UK 3023) course
4.PM Dr. Jady@Zaidi HassimPTS-2012-04411,000Teknik Naratif Sebenar Dalam Kaunseling Pelanggan untuk pelajar Undang-undang Tanah
5.Prof. Dr. Kamal HaliliPTS-2012-04511,000Enhancing the Teaching of Labour Law: Adopting a Cross-Disciplinary Approach
6.PM Dr. Rohaida NordinPTS-2012-04611,000Kaedah Pengajaran ‘Resolusi Konflik Hak’ kea rah pemantapan Pengajaran dan pembelajaran Subjek
7.PM Dr. Jasri JamalPTS-2012-04711,000Penerapan Kaedah Client Counseling sebagai pengajaran berasaskan Masalah dalam Subjek Undang-undang Syariah di FUU, UKM
8.PM Dr. Salawati Mat BasirPTS-2012-12011,000Memperkasakan Subjek Undang-undang Pembangunan Antarabangsa menerusi pengajaran dan pembelajaran: memenuhi kehendak Realiti Globalisasi dan Integriti Program
9.Prof Dr. Nazura Abdul ManafPTS-2012-12111,000The Application of E Learning via Cloud Computing on Teaching and Learning in the Faculty of Law, UKM
10.PM Dr. Ruzian MarkomPTS-2012-15510,000Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Terhadap Kursus UK 2153 Muamalat Di FUU
11.Dr. Nurhafilah MusaPTS-2012-15610,000PBL Sebagai Salah Satu Kaedah Pembelajaran Kursus UK 113 Penghantar Kepada Perundangan Islam Di FUU UKM

PTS 2011

No.ResearcherCodeAmountTitle
1.Prof. Dr. Rohimi ShapieePTS-2011-11315,000Reality Globalisasi & Program Pengajian Iktisas Undang-Undang Bersifat ‘Home-Grown’ – Mengimbangi Kemahiran Dengan Integriti
2.Prof. Madya Safinaz Mohd HusseinPTS-2011-11412,000Awareness of Plagiarism Amongst UKM Students
3.PM Dr. Ruzian MarkomPTS-2011-11512,000Meningkatkan Kemahiran Menderaf Dokumentasi Perundangan Dalam Kursus Undang-Undang Perbankan Islam Dan Takaful Di Fakulti Undang-Undang UKM
4.Prof. Dr. Zinatul Ashiqin ZainolPTS-2011-11210,000Benchmarking Of LLM Course Syllabus – Uk6125 Advance Intelectual Property Law

PTS 2010

No.ResearcherCodeAmountTitle
1.PM. Dr. Rohaida NordinUKM-PTS-022-201010,000Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Hak Asasi Manusia Diperingkat Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang: Menentukan Kandungan Dan Kaedah Pengajaran Yang Sesuai Selara Komposisi Multietnik Populasi Malaysia
2.PM. Dr. Mahmud Zuhdi Mohd NorUKM-PTS-023-201010,000Clinical Legal Education At The Law Faculty Of UKM
3.Prof. Dr. Hasani Mohd AliUKM-PTS-024-201010,000Developing And Effective Tool For Teaching Corporate Law: A Specific Study On The Topic Of Director Duties
4.Prof. Madya Dr. Anisah Che NgahUKM-PTS-025-20105,500Kajian Semula Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Dalam Kurikulum Undang-Undang