Forum Kebolehpasaran Graduan dengan topik Graduate Employability & Competency: An Industrial Perspective

15 Oktober 2020: Pusat Pembangunan Karier (UKM-Karier) akan mengadakan Forum Kebolehpasaran Graduan dengan topik Graduate Employability & Competency: An Industrial Perspective pada:

Tarikh: 21 Oktober 2020 (Rabu)
Masa: 3.00 – 5.00 pm
Platform: Zoom & FB Live

Sehubungan dengan itu, pihak kami menjemput pensyarah dan pelajar untuk turut serta dalam forum ini yang akan mengupas keperluan Industri dalam konteks kompetensi pekerja dan bagaimana pelajar boleh bersedia menghadapi keperluan industri.

Kepada yang berminat, boleh mendaftar awal melalui link ini: https://bit.ly/2SSahA9