Tahniah diucapkan kepada YBhg. Dato’ Hj. Zainul Rijal Abu Bakar dan Encik Ahmad Nabil Azizan atas Pelantikan Penasihat Akademik daripada kalangan Alumni UKM

13 Julai 2021:

Setinggi-tinggi ucapan tahniah diucapkan kepada Yang Berbahagia Dato’ Haji Zainul Rijal Abu Bakar dan Yang Berusaha Encik Ahmad Nabil Azizan yang telah dilantik sebagai Penasihat Akademik Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia.

Semoga dengan perlantikan ini dapat membantu fakulti menghasilkan graduan yang diaspirasikan universiti dan diinspirasikan oleh pemegang taruh.

#fuuukm
#FUUFamily
#ukmhebat #alumnifuuukm
#penasihatakademik
#alumni #industri