Taklimat Keselamatan Perlindungan Data Peribadi (PDPA) pada 22 April 2021 oleh YBhg. Prof. Dr. Nazura Abdul Manap, Dekan Fakulti Undang-Undang, UKM

Taklimat Keselamatan Perlindungan Data Peribadi (PDPA)

  • 22/04/2021
  • 10:00 AM – 12:00 PM
  • Platform Zoom & FB Live