Faculty of Law

 Legal Mind with a Moral Heart

Tabung 10

Program Tabung10 adalah salah satu inisiatif dibawah Fakulti Undang-undang UKM dalam meningkatkan sumbangan kepada fakulti dengan permulaan amaun serendah RM10 sahaja

Sumbangan