Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

Minggu Mesra Pelajar ASASIpintar UKM 2023