Future Scientists Conference

Dianjurkan oleh Pusat GENIUS@Pintar Negara, Universiti Kebangsaan Malaysia, persidangan tahunan ini merupakan satu laluan untuk murid-murid sekolah menengah untuk membentang dan berkongsi pengalaman penyelidikan mereka. Persidangan ini kali pertama dianjurkan pada tahun 2012 di Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM di Bangi, Selangor. Semua pelajar sekolah menengah dijemput mengambil bahagian dalam persidangan ini.

Objektif persidangan

  • 1. Untuk membudayakan aktiviti  penyelidikan dan inovasi
  • 2. Untuk melatih kemahiran membentang kertas kerja  dan pengucapan umum
  • 3. Untuk meningkatkan keyakinan diri peserta
  • 4. Untuk meningkatkan kemahiran  bahasa Inggeris peserta

Juga berkaitan:

International Future Scientist Conference 2020.
International Future Scientist Conference 2019
International Future Scientist Conference 2018
International Future Scientist Conference 2017
International Future Scientist Conference 2016
International Future Scientist Conference 2015
Future Scientists Conference 2014