List of Scholarship Opportunities for 2015-16.

 

1.  YAYASAN TNB (APPLY NOW)

Application opens: 26 Oct 2015

Application closes: 15 December 2015

URL 1: http://ytn.tnb.com.my/sam/

URL 2: http://www.tnb.com.my/about-tnb/scholarships/#

2. UEM

Closing date:  22 March 2015

Field of Studies 
The scholarships are available for any of the disciplines below:

 • Business (Finance/Business Management/Accounting/Economics/Marketing), Built Environment (Quantity Surveying/Town Planning/Land Surveying/Building Services/Building Management)
 • Engineering (Civil/Mechanical/Electrical)

URL: http://www.uem.com.my/scholarship.aspx

3. PNB

Closing date:

Field of Studies 

Ekonomi
Hartanah
Kejuruteraan Alam Sekitar
(Green Engineering)
Matematik dan Ekonomi
Matematik dan Statistik (Kewangan)
Matematik dan Statistik
Pengurusan Hospitaliti

Pengurusan Risiko

Penulisan Kreatif
Perakaunan dan Kewangan
Sains Aktuari
Teknologi Maklumat
Undang-undang

4. MyBrainSc

Closing date: 6 March

URL: https://biasiswa.moe.gov.my/biasiswa/docs/popup_doc/mybrainsc.php

 

5. SHELL

 

The followings are preferred dicipline for this scholarship. Please refer to the below list.
1. Geoscience
2. Petroleum Engineering
3. Chemical Engineering
4. Mechanical Engineering
5. Civil/structural Engineering

Other discipline
1. Other branches of Engineering
2. Other branches of Science
3. Non-technical disciplines (e.g Finance, HR)

6.  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA)

 • Pendahuluan

  Program ini ditawarkan kepada pelajar-pelajar lepasan SPM yang cemerlang untuk mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Pertama di Universiti-universiti Terkemuka di luar negara dalam bidang-bidang yang kritikal serta bidang-bidang lain yang diperlukan oleh negara.Calon-calon yang berjaya ditawarkan biasiswa tajaan Jabatan ini dikehendaki untuk mengikuti program-program persediaan yang telah ditetapkan oleh Jabatan ini bagi tempoh 3 bulan hingga 24 bulan bergantung kepada program pengajian/negara tajaan.Permohonan untuk mengikuti program ini hanya dibuka selepas keputusan SPM diumumkan secara rasmi setiap tahun. Permohonan adalah secara online dan tiada sebarang bayaran dikenakan.

 • Maklumat PILN

  URL:  http://esila.jpa.gov.my mulai tarikh keputusan SPM diumumkan secara rasmi.

 • Maklumat lanjut

  Maklumat lanjut mengenai program penajaan, sila hubungi :-

  Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
  Bahagian Pembangunan Modal Insan
  Aras 3,4,5 & 6, Blok C1, Kompleks C
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62510 PUTRAJAYA
  Tel : 03-8885 3892/ 3562/ 3436/ 3489/ 3564
  Faks:03-8889 2172
  Email : esila@jpa.gov.my

 

7. THE SECURITIES COMMISSION MALAYSIA (SC) 

Application Opens: 3 March 2015

8. KHAZANAH NASIONAL

Yayasan Khazanah offers scholarship to potential students who are going to be groomed to become leaders of government linked companies (GLC) or government agencies.

URL:  Yayasan Khazanah Scholarship website

9. JOHOR CORPORATION

URL:  http://www.jcorp.com.my/

10.  PETRONAS

URL: http://www.petronas.com.my/community-education/education/educational-sponsorship-unit/Pages/educational-sponsorship-unit/sponsorship-programmes.aspx

11. YAYASAN PROTON

URL: http://www.careers-proton.com/yayasan.html

UPDATED BY HEJIM, 29 OCT 2015