Hubungi Kami

Pusat GENIUS@Pintar Negara terletak di kampus Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Bangi seperti ditunjukkan dengan tanda berwarna merah di peta di bawah ;

Lihat Peta Yang

 

HUBUNGI KAMI:

Alamat:

Pusat GENIUS@Pintar Negara,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Telefon : +(603) 8921 7503 (Pentadbiran Am)
Faksmili : +(603) 8921 7525

Bahagian Pencarian dan Pengurusan Bakat
Telefon : +(603) 8921 7509

Program Perkhemahan Cuti Sekolah
Telefon: +(603) 8921 7524
E-mel : pcspermata@gmail.com

Kolej GENIUS@Pintar, UKM
Telefon: +(603) 8921 7508/7529

ASASIpintar (Pra-Universiti)
Telefon: +(603) 8921 7513/7515/7517/7518