Memo : Makluman Berkaitan Mekanisma Kesinambungan Aktiviti Pangajaran dan Pembelajaran (P&P) Pelajar ASASIpintar UKM Semester 2 2019/2020 dan Kaedah Penilaian Akhir Mengantikan Peperiksaan Akhir

Sila klik lampiran untuk maklumat lanjut. 

Lampiran.