Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

PENGHAYATAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN INGGERIS (ACADEMIC WRITING & LANGUAGE APPRECIATION – AWLA)

Sinopsis Kursus

Course Synopsis

Bermula dengan tinjauan mengenai sifat penulisan akademik, kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang sifat dan proses penulisan akademik, mendedahkan mereka kepada pelbagai jenis karya penulisan, memikat pelajar ke dalam aspek teknikal, format, bahasa penulisan akademik, memudahkan pelajar untuk diri sendiri – meneliti tingkah laku kerja, dan akhirnya membantu pelajar menghasilkan karya penulisan mereka sendiri dari segi akademik.

Beginning with a review of the nature of academic writing, tis course introduces students to the nature and process of academic writing, exposing them to various types of writing pieces, indulging students into the technicalities, format, language of academic writing, facilitating students to self-research working behaviour, and finally assisting students into producing their very own academically written piece of writing.

Ketua Modul (Key Instructor)
Dr. Mohd Hasrul bin Kamarulzaman

Instruktor (Instructor)
Nurazimah binti Aziz

Pembantu Pengajar (Teaching Assistant)
Hawa Aqilah binti Hamuzan

Pembantu Pelajar (Student Assistant)
Nurul Hazwani binti Shahli

PPCS Weekly Award