Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (INTRODUCTION TO AUTOMOTIVE ENGINEERING)

Sinopsis Kursus

Course Synopsis

Kursus ini memberi pendedahan awal dan pengetahuan asas mengenai Kejuruteraan Automotif. Sepanjang kelas pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan kejuruteraan automotif dengan mempelajari modul Autodesk Inventor, modul Autodesk Inventor, Autodesk Flow Design, QuickCAM, Air Trace Visualization System, mesin CNC, F1 Race Track dan pencetak 3D. Sepanjang perjalanan pembelajaran selama 10 hari ini, pelajar akan dapat mengalami proses dan pembelajaran baru, seperti ujian pra dan pasca, perkongsian, perbincangan dalam kumpulan, persembahan individu dan kumpulan, kerja makmal, penulisan laporan, persembahan akhir dan juga lawatan lapangan.

This course provides an early exposure and fundamental knowledge about Automotive Engineering.Throughout the class students will be exposed to knowledge related to automotive engineering with learning Autodesk Inventor module, Autodesk Inventor module, Autodesk Flow Design, QuickCAM, Air Trace Visualization System, CNC machine, F1 Race Track and 3D printer. Throughout this 10-day learning journey, students will able to experience new learning processes and pedagogy, such as pre- and post-test, think-pair-share, group discussion, individual and group presentation, daily hands-on activities, movie review, laboratory works, report writing, final presentation as well as field trip.

Ketua-ketua Modul (Key Instructors)

Dr. Mohd Radzi bin Abu Mansor
E-mel: radzi@ukm.edu.my

Mior Muhammad Saiful Nizan bin Mohd Saali
e-mel: mior87@ukm.edu.my

Mohd Shafiz bin Md Shah
e-mel: shafiz@ukm.edu.my

Instruktor (Instructor)
Muhammad Haziq bin Zull Azri

Pembantu Pengajar (Teaching Assistant)
Mohamad Shafiq bin Zakaria

Pembantu Pelajar (Student Assistant)
Mohammad Afiq Naqiuddin bin Nasri

PPCS Weekly Award