Program ASASIpintar UKM

PENGENALAN

Program ASASIpintar UKM adalah program pra-universiti yang dikendalikan oleh Pusat GENIUS@Pintar Negara, Universiti Kebangsaan Malaysia. Program ini telah diluluskan semasa mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi, Jabatan Pengajian Tinggi pada 8 Mac 2011.  Program ini adalah untuk pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia yang mempunyai pencapaian akademik yang baik, potensi intelek yang tinggi dan berbakat.  Program ini dimulakan pada Mei, 2012.  Pelajar lepasan Program ASASIpintar UKM akan melanjutkan pengajian bagi peringkat Sarjanamuda di Universiti Awam di Malaysia dalam pelbagai bidang pengajian mengikut hasil pencapaian keputusan peperiksaan mereka dan juga keputusan temuduga fakulti. Dua laluan permohonan ke peringkat Sarjanamuda boleh dilakukan oleh pelajar bermula tahun 2021, iaitu laluan permohonan ke fakulti UKM (kecuali Fakulti Pengajian Islam) dan laluan permohonan UPU online. Keputusan penerimaan permohonan pelajar adalah bergantung sepenuhnya kepada keputusan fakulti-fakulti yang dipohon.

Program ASASIpintar UKM menekankan kepada perkembangan pelajar yang holistik bagi memastikan kesemua aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial pelajar dapat dipertingkatkan. Program ini menawarkan kurikulum yang menekankan kepada gabungan teori dan amalan serta kursus penyelidikan yang dapat memantapkan kebolehan mereka menjalankan pelbagai penyelidikan dalam bidang yang diminati. Pembudayaan ilmu yang mencabar serta inovasi terkini menjadi tunggak kepada program ASASIpintar.

 

MATLAMAT PROGRAM ASASIpintar UKM

  • Menyediakan pengalaman awal bagi pelajar ASASIpintar UKM untuk belajar di institusi pengajian tinggi sekaligus mendahului penguasaan bidang berbanding pelajar lain.
  • Untuk membangunkan generasi pelajar pintar berbakat yang dapat membudayakan inovasi, rekacipta dan memiliki kemahiran melakukan penyelidikan.
  • Mempunyai daya kepimpinan yang tinggi, bertanggungjawab dan mampu membuat keputusan yang berkesan berteraskan nilai-nilai baik dan beretika.
  • Meningkatkan kompetensi insaniah pelajar secara holistik dan dapat memberi sumbangan kepada negara di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

 

STRUKTUR KURSUS

*Tertakluk kepada perubahan dari masa ke masa.

 

Maklumat terkini Program ASASIpintar UKM sesi 2021/22

Dapatkan maklumat-maklumat tambahan Program ASASIpintar UKM sesi 2021/22 di bawah:

Takwim Akademik Program ASASIpintar UKM 

Maklumat yuran pelajar

Subjek-subjek yang ditawarkan

Brosur ASASIpintar

(Semua maklumat yang terkandung di dalam buku panduan ini tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa)

Semakan Penerimaan kemasukan ke program ASASIpintar, UKM

Makluman: Proses perpindahan kredit ke fakulti tidak tertakluk kepada pelajar lepasan Program ASASIpintar UKM.

 

 

 

Sebarang pertanyaan berkenaan program ASASIpintar boleh diajukan kepada:

Ketua Program ASASIpintar
Pusat GENIUS@Pintar Negara,
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM),
43600 Bangi, Malaysia.

Emel: asasipintar@ukm.edu.my
No. Telefon: 03-89217505/7513 / 7515 / 7517 / 7518
Faksimili: 03-89217525

 

PAUTAN BERGUNA: