Semakan Penerimaan Kemasukan Akademik

Semakan Penerimaan Kemasukan Program

 

Sebarang masalah di Bahagian pendaftaran, sila hubungi Pusat Pengurusan Akademik :

 

Pusat Pengurusan Akademik,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi, Selangor

Talian Prasiswazah : 03-8921 8463/8464/8465/8466
Talian Pascasiswazah : 03-8911 8468/8453/8452/8389/8388