Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat GENIUS@Pintar, UKM

Kolej GENIUS@Pintar Negara, UKM Kampus Seremban

Encik Mohd Hakimie bin Zainal Abidin



Encik Mohd Hafizul Azrie Bin Othman

Pensyarah Matematik Kolej GENIUS@Pintar Negara, UKM Kampus Seremban


Cik Crystal binti Iskandar

Pensyarah Matematik Kolej GENIUS@Pintar Negara, UKM Kampus Seremban


Puan Noorsyakina binti Simin

  • 03-89217554
  • noorsyakina@ukm.edu.my

Pensyarah Pendidikan Agama Islam Kolej GENIUS@Pintar Negara, UKM Kampus Seremban


Tuan Haji Mohd Sham Bin Kamis

  • mohdsham856@ukm.edu.my

Pensyarah Pendidikan Agama Islam Kolej GENIUS@Pintar Negara, UKM Kampus Seremban


Puan Hawa Aqilah Binti Hamuzan

  • hawaaqilah@ukm.edu.my

Pensyarah Kimia Kolej GENIUS@Pintar Negara, UKM Kampus Seremban


Encik Syahrul Ghani bin Zainal Abidin

  • syahrulghani@ukm.edu.my

Pensyarah Fizik Kolej GENIUS@Pintar Negara, UKM Kampus Seremban


Cik Nurul Hidayah Binti Mohd Nasir

  • hidayahnasir@ukm.edu.my

Kaunselor Kolej GENIUS@Pintar Negara, UKM Kampus Seremban