Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM

Pentadbiran Pusat GENIUS@Pintar Negara

Prof. Madya Dr Rorlinda binti Yusof

Field : Counselling , Gifted and Talented Education

 


Dr. Nor Sakinah binti Mohamad


Dr Siti Fatimah Bt Mohd Yassin


Dr. Ikhwan bin Zakaria

Pensyarah Universiti DS51

Field : Forensic Entomology


Encik Mior Muhammad Saiful Nizan bin Muhd Saali

Pensyarah Bahasa Melayu Kolej GENIUS@Pintar Kampus UKM Bangi


Dr. Nor Azah binti Nik Jaafar

Bidang : Sains Bahan


Dr Chin Siew Xian

Pensyarah Universiti DS51

Field : Finechemicals from Lognocelulosic Biomass/ Pretreatment of Biomass/ Nanomaterial/ Catalysts


Dr Normahirah Binti Nek Abd Rahman

Field : Mathematical Cryptography, Number Theoretical Cryptography & Cryptanalysis and Public Key Cryptography


To’ Puan Dr. Tengku Elmi Azlina Tengku Muda

Pensyarah Universiti DS51

Bidang : Bimbingan dan Kaunseling/ Kepimpinan/ Kecerdasan Emosi dan Kepuasan Kerja


Puan Nurul Suzaina binti Joli

Pensyarah Matematik Kolej GENIUS@Pintar Kampus UKM Bangi


Puan Nurul Nisa binti Nor Azman

Pensyarah Biologi Kolej GENIUS@Pintar Kampus UKM Bangi


Puan Afifah binti Mohamad Radzi

Pensyarah Bahasa Inggeris Kolej GENIUS@Pintar Kampus UKM Bangi


Puan Norfiza binti Apfandi

Pensyarah Sejarah Kolej GENIUS@Pintar Kampus UKM Bangi


Encik Mohd Hafizul Azrie Bin Othman

Pensyarah Matematik Kolej GENIUS@Pintar Negara, UKM Kampus Seremban


Encik Kamarul Zaman bin Hamzah

Pensyarah Bahasa & Kesusateraan Inggeris Kolej GENIUS@Pintar Kampus UKM Bangi


Puan Siti Aishah binti Hassan

Pensyarah Sejarah Kolej GENIUS@Pintar Kampus UKM Bangi


Puan Azrina binti Azhari

Pensyarah PJK Kolej GENIUS@Pintar Kampus UKM Bangi


Puan Jamaliah binti Hamdan

Kaunselor Kolej GENIUS@Pintar Kampus Bangi


Encik Munzir bin Zainuddin

Pegawai Tadbir 48


Cik Zaiton binti Arifin

Bidang Tugas

EKSEKUTIF 44 


Encik Ammar Hafiz Bin Abd Karim

Bidang Tugas

EKSEKUTIF 41 Bahagian Kewangan


Cik Crystal binti Iskandar

Pensyarah Matematik Kolej GENIUS@Pintar Negara, UKM Kampus Seremban


Encik Muhammad Khair Bin Sujud

Pensyarah Pendidikan Agama Islam Kolej GENIUS@Pintar Kampus UKM Bangi