Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM

Unit ASASIpintar

Prof. Madya Dr Rorlinda binti Yusof

Field : Counselling , Gifted and Talented Education

 


Dr. Nor Sakinah binti Mohamad


Dr. Ikhwan bin Zakaria

Pensyarah Universiti DS51

Field : Forensic Entomology


Dr. Nor Azah binti Nik Jaafar

Bidang : Sains Bahan


Dr Chin Siew Xian

Pensyarah Universiti DS51

Field : Finechemicals from Lognocelulosic Biomass/ Pretreatment of Biomass/ Nanomaterial/ Catalysts


Dr Normahirah Binti Nek Abd Rahman

Field : Mathematical Cryptography, Number Theoretical Cryptography & Cryptanalysis and Public Key Cryptography


To’ Puan Dr. Tengku Elmi Azlina Tengku Muda

Pensyarah Universiti DS51

Bidang : Bimbingan dan Kaunseling/ Kepimpinan/ Kecerdasan Emosi dan Kepuasan Kerja


Encik Salleh Huddin bin Abdul Rashid


Dr. Azizah binti Mohd Zahidi

Field : TESL, Teaching and Learning for Gifted Students


Dr. Ikhwan bin Zakaria

Field : Forensic Entomology


Dr. Faieza binti Samat

Pensyarah Universiti DS51

Field : Numerical Analysis


Dr. You Huay Woon

Field: Statistical Quality Control, Applied Statistic


Dr Teh Chin Hoong

Pensyarah Universiti DS51

Field : Chemistry, Materials Science

Research Area : Polymer, Organic Synthesis, Solar Cell Materials


Dr. Nor Farhah binti Razak

Pensyarah Universiti DS51

Field : Photonics/ Applied Optics/ Fiber Optics/ Fiber Laser


Dr. Siew Ee ling

Bidang Tugas

Genetic Toxicology, Mechanistic Toxicology, Environmental Toxicology, Nanotoxicology, Microbiology, Cell Culture & Mode of Cell Death.


Encik Munzir bin Zainuddin

Pegawai Tadbir 48