Syarat Kemasukan Program ASASIpintar, UKM

Syarat kemasukan Program ASASIpintar UKM bagi Calon Luar

1.  Warganegara Malaysia dan,
2.  Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- dalam mata pelajaran berikut: (Matematik Tambahan) dan,
3.  Mendapat sekurang-kurangnya dua (2) Gred A- dan satu (1) Gred B+ dalam mata pelajaran berikut :
 Biologi
 Fizik
 Kimia dan,
4.  Mendapat sekurang-kurangnya dua (2) Gred A- dan satu (1) Gred B+ dalam mata pelajaran berikut:
 Bahasa Malaysia
 Bahasa Inggeris
 Matematik dan,
5.  Terbuka kepada calon Kategori A (SPM tahun semasa (2019)) dan calon Kategori B (SPM bukan tahun semasa
(2018 dan sebelum))

 

Syarat kemasukan program ASASIpintar UKM bagi calon program pendidikan Kolej GENIUS@Pintar, UKM

1.   Warganegara Malaysia dan,
2.   Memperolehi Sijil Persekolahan Kolej GENIUS@Pintar dengan PNGK 3.00 dan ke atas.

 

Permohonan masuk Program ASASIpintar UKM klik disini.