Syarat Kemasukan Program ASASIpintar, UKM

Syarat kemasukan Program ASASIpintar UKM bagi Calon Luar

1.  Warganegara Malaysia

dan
2.  Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- dalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris
  • Mathematics
  • Additional Mathematics
  • Biology
  • Physics
  • Chemistry

     dan

  • Lulus ujian/ temuduga Program.
  • Terbuka kepada calon Kategori A (SPM tahun semasa) dan calon Kategori B (SPM bukan tahun semasa)

 

Syarat kemasukan program ASASIpintar UKM bagi calon program pendidikan Kolej GENIUS@Pintar, UKM

1.   Warganegara Malaysia dan,
2.   Memperolehi Sijil Persekolahan Kolej GENIUS@Pintar dengan PNGK 3.00 dan ke atas.

 

Permohonan masuk Program ASASIpintar UKM klik disini.