Syarat Kemasukan

Memenuhi Syarat Am Universiti serta Keperluan Khas Program

1. Syarat kemasukan Program ASASIpintar UKM bagi Calon Luar:

Warganegara Malaysia;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- dalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Matematik
• Matematik Tambahan
• Biologi
• Fizik
• KImia dan
• Lulus Ujian/ Temuduga Program
• Terbuka kepada calon Kategori A (SPM tahun semasa) dan calon kategori B (SPM bukan tahun semasa):

2. Syarat kemasukan program ASASIpintar UKM bagi calon program pendidikan Kolej GENIUS@Pintar:

Warganegara Malaysia;

dan

Memperolehi sekurang-kurangnya CGPA 3.00 di peringkat GENIUS@Pintar High School Diploma.