CONTACT 

Phone : + 603-8921 4484
Email : fairuz@ukm.edu.my

Prof. Dr. Mohd Fairuz Md Salleh

Professor of Accounting

Biography

Assoc. Prof. Dr. Mohd Fairuz Md Salleh

SELECTED JOURNAL PUBLICATION

Marina Abu Bakar, Shofian Ahmad, Ahmad Dahlan Salleh, Mohd Fairuz Md Salleh, Khairul Anhar Fadzil.  (2020).  Waqf Property Rental Management In Kedah: Issues And Challenges.  – International Journal Of Zakat And Philantrophy (Ijzip).  36-49.

Marina Abu Bakar, Shofian Ahmad, Ahmad Dahlan Salleh, Mohd Fairuz Md Salleh.  (2020).  The Implementation Of Good Governance In Sustaining Waqf Fund: An Experience Of Indonesian Waqf Board (Bwi).  – Advanced International Journal Of Banking, Accounting And Finance.  46-65.

Marina Abu Bakar, Shofian Ahmad, Ahmad Dahlan Salleh, Mohd Fairuz Md Salleh.  (2020).  Waqf And Sustainable Development Goals (Sdgs): A Critical Review From Malaysia Perspective.  – Journal Of Critical Reviews.  2362-2385.

Mohd Fairuz Md. Salleh, Azlina Ahmad, Norida Basnan, Hairunnizam Wahid, Azizah Mohd Harun, Ainol Basirah Abdul Wahab.  (2020).  Cadangan Pelaksanaan Perakaunan Dan Pelaporan Kewangan Islam Bagi Institusi Baitulmal, Zakat Dan Wakaf Di Malaysia – Zon 1.  –  1-123.

Hairunnizam Wahid, Mohd Fairuz Md Salleh, Norida Basnan, Azlina Ahmad, Azizah Mohd Harun, Ainol Basirah Abdul Wahab.  (2020).  Konsep Dhimmah, Entiti Perundangan Dan Implikasinya Terhadap Amalan Perakaunan Oleh Majlis Agama Islam Negeri Di Malaysia.  – E-Prosiding Seminar Kewangan Islam Kebangsaan (E-Skik 2020).  239-250.

RESEARCH AREA

Specialisation
Corporate Governance, Political Economy, Accounting and Reporting of Zakat, Wakaf and Baitulmal

Research Interest
Corporate Governance, Financial Accounting, Financial Statement Analysis, Islamic Accounting