Associate Fellow

DR. SYAIDATUN NAZIRAH ABU ZAHRIN

Line of Expertise: Psychology of Love, Islamic Psychology & Educational Psychology

Qualification: 

1996 – Matriculation Centre of IIUM (Human Sciences) International Islamic University Malaysia (IIUM)

2000 – Bachelor of Human Sciences (Hons.) Major – (Psychology) Minor – (Islamic Revealed Knowledge)

2004 – International Islamic University Malaysia (IIUM) Master of Education (Teaching Thinking)

2013 – Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Doctor of Philosophy (Psychology of Love), Faculty of Social Sciences and Huanitites (FSSK), UKM.

Current Position: Senior Lecturer (DS 51)

Office No.: 03-8921 6922

Email: syaidatun@ukm.edu.my, syaidatun77@hotmail.com

PUBLISHED BOOKS

1.      Fadzilah Kamsah & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2004. Psikologi Cinta. PTS Publications & Distributors.

2.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Mohd Hafiz Fauzi. 2008. The Celestial Management (Malay translation). Indonesia

3.      Fadzilah Kamsah, Syaidatun Nazirah & Nurul Aida Abdul Ghani. 2009. Petua Membantu Anak Berjaya. PTS Publications & Distributors.

4.      Abdul Salam, Syaidatun Nazirah, Nasruddin Yunos, Mohamad Mohsin, Hamdzun dan Nor Afian. 2010. Kemahiran Berfikir: Kreatif, Kritis dan Inovatif. Selangor: Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia.

5.      . Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Abidah Abdul Rahim dan Nurul Aida Abdul Ghani. 2011. Cinta Motivasi Berfikir. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors.

6.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fazilah Idris dan Aminudin Basir (Editor). 2013. Cinta dan Kehidupan. Selangor: Pusat Pengajian Umum UKM.

7.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Nazneen Ismail & Nur Hidayah Mohd Abd Malik. 2017. Cinta Ilmu dan Kecemerlangan: Transformasi Modal Insan. Seremban: Itqans Enterprise.

8.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Sabri Haron & Fazilah Idris.  2017. Cinta Serata Alam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

9.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Abidah Abdul Rahim dan Hanisah Osman. 2017. Ayat-ayat Cinta dalam al-Qur’an. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

10.  Balan Krishnan, Rezki Perdani, Rozmi Ismail dan Syaidatun Nazirah Abu Zahrin (Editor) 2017. Remaja, Gejala Sosial dan Pencegahan. Sabah: Universiti Malaysia Sabah.

11.  Mohd Fadzilah Kamsah & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2018. Psikologi Cinta Edisi Baru. Selangor, Malaysia: PTS Islamika Sdn. Bhd.

12.  Khaidzir Ismail, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Jamsari Alias. 2018. Pengenalan kepada Islam dan psikologi  dari perspektif kemanusiaan. In Islam dan Psikologi Menurut Perspektif Kemanusiaan. Selangor: WOW Press Sdn. Bhd.

13.  Khaidzir Ismail, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Jamsari Alias. 2019.  Islam dan Psikologi dari Perspektif Kemanusiaan. Selangor: Penerbit UKM.

14.  Rezki Perdani, Sawai Noorhawaney Yahaya & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2019. Homoseksualiti: Teori, Pencegahan & Rawatan. Negeri Sembilan: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

15.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Aminudin Basir & Fazilah Idris. 2020. Segalanya Tentang Cinta.  PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

BOOKS IN PUBLICATION PROCESS

1.      Fazilah Idris & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. Sahsiah Cemerlang. 2020. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Abidah Abdul Rahim dan Hanisah Osman. 2020. Hadis Cinta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

CHAPTER IN BOOKS

1.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin dan Hanisah Osman. 2013. Ayat-ayat Cinta. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fazilah Idris dan Aminudin Basir (editor). 2013. Cinta dan Kehidupan. Selangor: Pusat Pengajian Umum UKM.

2.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin dan Hanisah Osman. 2013. Hadis-hadis Cinta. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fazilah Idris dan Aminudin Basir (editor). 2013. Cinta dan Kehidupan. Selangor: Pusat Pengajian Umum UKM.

3.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. Hj. Abu Zahrin al-Qadiri & Maznah Hj. Ibrahim 2013. Etika Percintaan dalam Rumahtangga Muslim. Dlm. Syaidatun  Nazirah  Abu Zahrin, Fazilah Idris dan Aminudin Basir (Editor). 2013. Cinta dan  Kehidupan. Selangor: Pusat Pengajian Umum UKM.

4.      Zulaiha Ali Othman, Roslan Ahmad, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin,  dan Ummi Nadzrah Ali Othman. 2013. Ramalan Corak Cinta Remaja Menggunakan Kaedah Pengelasan Dalam Perlombongan Data.  In Buku Ke Arah Transformasi Modal Insan Unggul, Chapter 3 pg. 26-46.

5.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Nur Hidayah Mohd Abd Malik, Shahizan Shaharuddin & Mashitoh Yaacob. 2017. Pembangunan instrumen kajian cinta ilmu dan kecemerlangan. In Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Nazneen Ismail & Nur Hidayah Mohd Abd Malik (Editor). Cinta Ilmu dan Kecemerlangan: Transformasi Modal Insan. Seremban: Itqans Enterprise.

6.      Che Sulaila Che Harun & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2017. Cinta Anak. In  Cinta Serata Alam, pg. 74-87.

7.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2017. Cinta Diri Sendiri. In Cinta Serata Alam, pg. 57-67.

8.      Mohd Arip Kasmo & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2017. Cinta Quran dan Sunnah. Dlm. Cinta Serata Alam, hlm. 109-120.

9.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Nur Hidayah Abd Malik. 2017. Cinta kepada Kebaikan. Dlm.  Cinta Serata Alam, pg. 163-167.

10.   Fazilah Idris, Nur Ayna Mohd Yaakop & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2017. Cinta Kerjaya. In Cinta Serata Alam, pg. 189-192.

11.   Rezki Perdani Sawai, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Nurul Adila Ramli. 2017. Perkembangan remaja dan masalah sosial. In Gejala Sosial Dan Pencegahan dalam Kalangan Remaja Di Malaysia, pg. 3-14.

12.   Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Rozmi Ismail. 2017. Pendekatan khusus dalam mencegah dan menangani gejala sosial: konsep cinta muslim. In Gejala Sosial Dan Pencegahan dalam Kalangan Remaja Di Malaysia, pg. 167-191.

13.   Rozmi Ismail, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Siti Nazirah Ibrahim. 2017. Pendekatan umum dalam mencegah dan menangani gejala sosial. In Gejala Sosial Dan Pencegahan dalam Kalangan Remaja Di Malaysia, pg. 143-153.

14.   Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2017. Cinta kemanusiaan dan ketamadunan. In Tamadun Islam dan Tamadun Asia, pg. 193-201.

15.   Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Azwira Abd Aziz & Nasruddin Yunos. 2018. Cinta kemanusiaan perspektif Islam dan psikologi. In  Islam dan Psikologi Menurut Perspektif Kemanusiaan, pg. 73-88.

16.   Khaidzir Ismail, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Jamsari Alias. 2018. Pengenalan kepada islam dan psikologi: dari perspektif kemanusiaan. In Islam dan Psikologi Menurut Perspektif Kemanusiaan pg. 9-12.

17.   Fatin Hazwani Siran, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Jamsari Alias. 2018. Personaliti dalam kesejahteraan hidup manusia: perspektif islam dan psikologi. In  Islam dan Psikologi Menurut Perspektif Kemanusiaan, pg. 89-96.

18.   Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Khaidzir Ismail & Jamsari Alias. 2018. Menyelami cinta kemanusiaan melalui kursus islam dan psikologi. In Islam dan Psikologi Menurut Perspektif Kemanusiaan, pg. 135-138.

19.   Fazilah Idris, Shahizan Shaharuddin, Nur Aina Mohd Yaakop & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2018. Cinta ilmu dan pembangunan literasi komuniti. In Pemerkasaan Komuniti di Malaysia, pg. 111-117.

20.   Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Naemah Ahmad Ghafar & Siti Hajar Aisyah Zainuddin. 2019. Cinta lesbian, gay, biseksual, transeksual (LGBT) dan seruan pemulihan. In. Homoseksualiti : Teori, Pencegahan & Rawatan, pg. 104-112.

 

 

1.      Maznah Ibrahim, Nor Afian Yusof & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. Mengungkapkan Makna Kemantapan dalam Hubungan Etnik-Adakah Pelajar Malaysia Bersedia?. UNHAS.

2.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Maznah Ibrahim. The Psychology of Love in Islamic Perspective. International Seminar on Islamic Thought 2 (ISOIT2). Dewan Senat & Dewan Majlis UKM. 6 & 7 Oktober 2009.

3.      Maznah Ibrahim & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. Change of Venue from London to Kuala Lumpur: Tapping Opportunities: Opportunities for Globalization. Dewan Senat & Dewan Majlis Canselori UKM. 13 & 14 Oktober 2009.

4.      Abdul Salam Yussof, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Nasruddin Yunos & Hamdzun Haron. Mengkaji Keberkesanan Modul Kemahiran Berfikir ZZZT 2343. Kongres Pengajaran dan Pembelajaran UKM. Porto Malai Langkawi. 14-16 Disember 2009.

5.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Khairul Hamimah Mohammad Jodi & Norfadilah Abdul Rahman.  Adab-Adab Cinta Remaja Menurut Hadith Dan Peranannya Dalam Pendidikan. Seminar Warisan Nabawi Kali Kedua (Swan 2010). Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah USIM. 28-29 Julai 2010.

6.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Joki Perdani Sawai dan Rezki Perdani Sawai. Pendekatan Psikologi Cinta dari Perspektif Islam. Seminar Psikologi Kebangsaan 2010. Dewan Resital Universiti Malaysia Sabah. 28 – 29 Oktober 2010.

7.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Rezki Perdani Sawai dan Mohd Shahrul Faizie bin Zaini. Konsep Cinta Muslim Sebagai Benteng Menangani Masalah Sosial – Satu Pendekatan Baru Dakwah. International Conference on Da’wah and Islamic Management Practice and Prospect (IC DAIM 2010), Palace of the Golden Horses, Mines, Selangor, 23 – 24 November 2010.

8.      Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Rozmi Ismail dan Fazilah Idris. Educating the Ethics of Loving Among Adolescents: An Islamic Perspective. The International Conference on Ethics & Professionalism Sustainable Science, Technology and Society, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, 1-2 December 2010.

9.      Abdul Salam Yussof, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Hamdzun Haron, Nasruddin Yunos & Affian Yusof. 2010. Mempertingkatkan Penguasaan Kemahiran Berfikir dengan Menggunakan Teknik Simulasi. Kongres Pengajaran dan Pembelajaran. Everly Resort Hotel, Melaka. 13-15 Disember 2010.

10.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Rozmi Ismail & Fazilah Idris. 2011. Seminar Psikologi Malaysia 2011, Menangani Isu-Isu Psikososial Masakini, Konsep Cinta Muslim: Intervensi Untuk Menangani Isu-Isu Psiko Sosial UPSI, anjuran bersama Persatuan Psikologi Malaysia (PSIMA) dan Jabatan Psikologi dan Kaunseling UPSI. 21 Julai 2011.

11.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Rozmi Ismail & Fazilah Idris. 2012. Malay Adolescents’ Understanding of the Concept of Love in Islam and its Relationship with Rational Thinking. 1-2 Disember ICOSH-UKM 2012.

12.  Zulaiha Ali Othman, Roslan Ahmad, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Ummi Nadzrah Ali Othman. 2012.. Ramalan Corak Cinta Remaja Menggunakan Kaedah Pengelasan Dalam Perlombongan Data. SEMAI 2012, 1-2 Disember 2012, Kolej Teknologi Kelantan Darul Naim.

13.  Fazilah Idris, Rozmi Ismail, Khairul Anwar Mastor, Aminudin Basir, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Hanisah Osman. Level of Understanding of Love amongst the Muslim Youth in Malaysia. International Conference on YOUTH 2013, 29-30 Oktober 2013, Anjuran Universiti Putra Malaysia. Hotel Mines Wellness.

14.  Fazilah Idris, Shahizan Shaharuddin, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Amalina Mohd. Saim. Keterlibatan Budaya: Wadah Pemantapan Hubungan Etnik Dalam Kalangan Pelajar UKM. Kongres Pengajaran dan Pembelajaran UKM 2014. Sama-sama Hotel, Sepang. 23 Februari 2014.

15.  Fazilah Idris, Rorlinda Yusof, Shahizan Shaharuddin, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Sallehuddin Abdul Rashid. 2014. Study on ethnic relations through cultural engagement problem based learning method: Implication on gifted education programme. International Conference on Gifted and Talented Education (IC-GATE), Pusat Permata Pintar Negara.

16.  Fazilah Idris, Shahizan Shaharuddin, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Amalina Mohd. Saim. Pendekatan P & P Hubungan Etnik Wadah Penghayatan dan Kesejahteraan Tamadun. Seminar Tamadun Islam dan Tamadun Asia dan Hubungan Etnik (SETH 2014). Universiti Sains Islam Malaysia.

17.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fatin Hazwani Siran & Nor Aina Mohd Yaakop. Nilai-nilai jati diri dalam memperkasakan Muslim era digital. Seminar Tamadun Islam dan Tamadun Asia dan Hubungan Etnik (SETH 2014). Universiti Sains Islam Malaysia.

18.  Fatin Hazwani Siran, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Nor Aina Mohd Yaakop. Kebahagiaan keluarga dan cinta Rabbani pemangkin individu yang bertamadun dalam system sosial masa kini. Seminar Tamadun Islam dan Tamadun Asia dan Hubungan Etnik (SETH 2014). Universiti Sains Islam Malaysia.

19.  Fazilah Idris, Shahizan Shaharuddin, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Zamri Mansor. Cultural engagement: A platform of strengthening etnic relations among students in UKM. 4th International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS 2014), Istanbul, pp. 381-388.

20.  Maznah Hj Ibrahim, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Fazilah Idris.  Serving for Humanity via Service Learning Projects: Connecting Islam to Global Community. International Conference of Global Islamic Studies 2014 (ICGIS14). Co-organized by Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), University of Salford at Manchester and the British Muslim Heritage Centre. University of Salford, Manchester, United Kingdom. 5th June 2014.

21.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Maznah Hj Ibrahim & Fazilah Idris.  Educating the Concept of Love in Islam among Muslims.  International Conference of Global Islamic Studies 2014 (ICGIS14). Co-organized by Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), University of Salford at Manchester and the British Muslim Heritage Centre. University of Salford, Manchester, United Kingdom. 5th June 2014.

22.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fazilah Idris, Shahizan Shaharuddin, Siti Norfadilah Abdul Rahman & Khairul Hamimah Mohamad Jodi. Akhlak Percintaan Remaja Muslim Ke Arah Perpaduan Di Malaysia. 2nd World Conference on Islamic Thought and Civilization – Rise and Fall of Civilization: Contemporary States of Muslim Affairs. Hotel Casuarina @ Meru, Ipoh, Perak. 18 & 19 Ogos 2014.

23.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fazilah Idris & Nor Azilawati Mat Isa. Dilemma Guru dengan perlaksanaan KBAT dan prasanara sekolah: Cadangan penambahbaikan P & P. Malaysian International Psychology Congress, 09 – 11 Jun 2015.

24.  Nur Hidayah Binti Mohd Abd Malik, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Fariza Md. Sham. Budaya Cinta Ilmu Dalam Kalangan Mahasiswa Dan Hubungannya Dengan Personaliti Mukmin. Malaysian International Psychology Congress, 09 – 11 Jun 2015.

25.  Nor Aina Mohd Yaakop, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fariza Md Sham. Psikologi Cinta Dalam Drama Dari Perspektif Dakwah, Malaysian International Psychology Congress, 09 – 11 Jun 2015.

26.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Maznah Ibrahim. The Importance of Adopting the Islamic Concept of Love among Muslims. The 6th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2015). Puri Pujangga, Universiti Kebangsaan Malaysia. 29-30 September 2015.

27.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fariza Md Sham, Mashitah Yaacob, Shahnizan Shaharuddin, Nur Hidayah Binti Mohd Abd Malik. The Culture of Love for Knowledge Among Students of Higher Institution and Its Relationship To The Personality Of Mukmin. The Asean Community Conference Institut Latihan Islam Malaysia.11 & 12 November 2015.

28.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fatin Hazwani Siran, Nasrudin Yunos, Khairul Hamimah Mohamad Jodi, Nazilah Ali & Fatin Nabilah Abu Hassan. 2016. Penerapan indikator cinta kemanusiaan melalui kursus pengajian ketamadunan. Seminar Tamadun, Etnik dan Turath Islami (I-STET) 3-4 Disember 2016. Universiti Sains Islam Malaysia.

29.  Radin Anis Adlina radin Hasbani, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Mohd Sabri Haron. 2016. Peranan waqaf dan cinta kemanusiaan dalam kesejahteraan ummah. Seminar Tamadun, Etnik dan Turath Islami (I-STET) 3-4 Disember 2016. Universiti Sains Islam Malaysia.

30.  Fatin Nabilah Abu Hassan, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Suzana Mohd Hoesni. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku prososial dan impaknya terhadap sebuah ketamadunan: satu kajian tinjauan. Seminar Tamadun, Etnik dan Turath Islami (I-STET) 2016 3-4 Disember. Universiti sains Islam Malaysia.

31.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Mohamad Sabri Haron, Maznah Hj Ibrahim, Fatin Hazwani Siran & Radin Anis Adlina Radin Hasbani. 2017. Cinta kemanusiaan dan filantrofi. Conference on Philanthrophy For Humanitarian Aid (CONPHA) 2017 23-24 May 2017. Sultan Sharif Ali Islamic University (UniSSA), Brunei.

32.  Nur Aina Mohd Yakop, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fariza Md. Sham, Nurul Aiman Mat Abdullah. 2017. Psikologi cinta dalam drama dan pengaruhnya kepada tamadun islam. Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun dan Warisan Islam (TAWIS) 2017. Institut Latihan Islam Malaysia.

33.  Mohamad Mohsin Mohamad Said, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Abdul Salam Yusof, Jamsari Alias. 2018. Education system as an obstacle to the creativity of Muslims in the 21st century. International Seminar on Islamic Civilization (ISIC 2018). Universiti Kebangsaan Malaysia.

34.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Nazneen Ismail, Nur Hidayah Mohd Abd Malik, Masyitoh Yaacob, Fazilah Idris. 2018. Relationships between love of knowledge, excellent Muslim personality and human transformation: A model built with Structural Equation Measure (SEM). International Seminar on Islamic Civilization (ISIC 2018). Universiti Kebangsaan Malaysia.

35.  Mohamad Sabri Haron, Radin Anis Adlina Binti Radin Hasbani, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Mohd. Yusof Hj. Othman, Aminudin Basir @ Ahmad, Mohd Arip Kasmo, Shofian Ahmad Dr. Azizi Umar, Salmy Edawaty Yaacob. 2017. Peranan filantrofi dalam meningkatkan ekonomi di Malaysia. Conference on Philanthrophy For Humanitarian Aid (CONPHA) 2017 23-24 May 2017. Sultan Sharif Ali Islamic University (UniSSA), Brunei.

36.  Rezki Perdani Sawai, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Sidek Mohd Noah, Rumaya Juhari, Steven Eric Krauss. 2017. Akhlah percintaan dan rasa malu. International Conference on Dakwah and Islamic Management, Universiti Sains Islam Malaysia.

37.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Rezki Perdani Sawai, Nur Hidayah Mohd Abd malik, Joki Perdani Sawai. 2017. Development of instruments measuring love for knowledge and excellent Muslim towards transforming human capital. Universiti Malaya.

38.  Mohamad Mohsin Mohamad Said, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Abdul Salam Yusof & Jamsari Alias. 2018. Education system as an obstacle to the creativity of Muslims in the 21st century. International Seminar on Islamic Civilization (ISIC 2018). Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, 13-14 Januari.

39.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Nazneen Ismail, Nur Hidayah Mohd Abd Malik, Masyitoh Yaacob & Fazilah Idris. 2018. Relationships between love of knowledge, excellent Muslim personality and human transformation: A model built with Structural Equation Measure (SEM). International Seminar on Islamic Civilization (ISIC 2018). Universiti Kebangsaan Malaysia.

40.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Maznah Hj Ibrahim, Fatin Hazwani Siran & Radin Anis Adlina Radin Hasbani. 2018. Mental health care through love for humanity, volunteerism and Islamic philanthropy. International Muslim Mental Health Conference (IMMHC 2018). TNCPI Universiti Putra Malaysia, 3 – 6 Julai.

41.  Nazneen Binti Ismail & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2018. Menyubur kecintaan ilmu melalui pembentukan peribadi muslim. Proceeding of The International Conference on Contemporary Issues in Al-Quran And Hadith 2018 (THIQAH 2018). ILIM. Bangi, 7 Mac.

42.  Mohd Hafiz Fauzi, Sofri Yahya, Jalal Rajeh Hanaysha, Mohamad Sabri Haron & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2019. The impact of trust in cash waqf contribution: a case study of Wakaf Selangor Muamalat (WSM) service of Bank Muamalat Malaysia Berhad. The 18th Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference (KLIBEL 2019). Bangi Resort Hotel. Bangi, 27-24 April.

43.  Mohamad Mohsin Mohamad Said, Syaidatun Nazirah Abu Zarin & Jamsari Alias. 2020. Hassan Al Banna’s Creative Mind. 3rd International Seminar on Islamic Civilisation (ISIC 2020). Universiti Kebangsaan Malaysia.

44.  Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Mohd Izwan Mahmud, Dharatun Nissa Puad Mohd Kari, Halizah Omar, Rezki Perdani Sawai & Joki Perdani Sawai. Regulasi emosi dalam penulisan dan penerbitan jurnal dalam kalangan ahli akademik. Kongres & Pertandingan Inovasi (kNOVASI) 2020. Universiti Kebangsaan Malaysia.

45.  Mohamad Mohsin Bin Mohamad Said, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Jamsari Alias. Langkah-langkah perlaksanaan pedagogi kreatif dalam bilik kuliah. Kongres & Pertandingan Inovasi P&P (kNOVASI) 2020. Universiti Kebangsaan Malaysia.

JOURNAL ARTICLES

1. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Rozmi Ismail & Fazilah Idris. Educating the Ethics of Loving among Adolescents: An Islamic Perspective, Eubios Journal of Asian and International Bioethics 20, Nov. 2010 Supplement B, 20 (6): 239.

2. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Rozmi Ismail & Fazilah Idris. Kefahaman Remaja IPT terhadap Konsep Cinta menurut Islam dan hubungannya dengan Pemikiran Rasional dan Akhlak Percintaan. MALIM Southest Asia Jurnal. Julai 2012, 13: 7-24.

3. Fazilah Idris, Khairul Anwar Mastor, Rozmi Ismail, Aminudin Basir, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Hanisah Osman. 2013. The Understanding of love amongst the Muslim youth in Malaysia. Research Jurnal of Applied Sciences. 8 (3): 208-214.

4. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Rezki Perdani Sawai, Mohd Sharul Faizie Zaini & Allawati Kasri.  Pendekatan Dakwah Melalui ‘Konsep Cinta Muslim’ dalam Menangani Masalah Sosial Jurnal al-Hikmah, Vol. 6, 2014 (ID.JAH-0107-2014), issn 1985-6822.

5. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Rozmi Ismail & Fazilah Idris. The Concept of Love in Islam and Its’ Relationship with Rational Thinking. Jurnal Psikologi Malaysia. Bil. 28 (2), 2014.

6. Jamiah Manap, Fazilah Idris, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Zuraidah Ali. How do mothers nurture love via parenting? Jurnal Psikologi Malaysia. Bil. 29 (2), 2015, 11.19.

7. Fariza Md. Sham, Siti Zaleha Shafie & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2015. Adolescents lifestyles in Malaysia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6, 6, 271-276.

8. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fazilah Idris, Fariza Md. Sham, Rezki Perdani Sawai & Joki Perdani Sawai. 2015. Psikologi agama dalam menangani gejala sosial remaja. Malaysian Journal of Youth Studies. Vol. 13, Dis. 2015, 187-203.

9. Khairul Hamimah Mohammad Jodi, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Hadenan Towpek & Nurul Husna Mansor. 2015. Program koreksi berdasarkan islam melalui program halaqah sebagai medium dakwah kepada banduan di penjara Kajang. Jurnal al-Hikmah, Vol. 7 (2), 2015, 3-22.

10. Radin Anis Adlina Radin Hasbani, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Mohamad Sabri bin Haron, 2016. Peranan Wakaf dan Cinta Kemanusiaan untuk Kesejahteraan Umat.  Jurnal Sains Insani   eISSN: [0127-7871].

11. Fatin Hazwani Siran, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Nasrudin Yunos, Khairul Hamimah Mohamad Jodi, Nazilah Ali Fatin Nabilah Abu Hassan. 2016.  Penerapan Indikator Cinta Kemanusiaan Melalui Kursus Pengajian Ketamadunan.  Jurnal Sains Insani   eISSN: [0127-7871].

12. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Radin Anis Adlina bt Radin Hasbani. 2016. Wakaf dan Cinta kemanusiaan. Journal of Muslim Affairs. Volume 2. Number 2, 2016. ISSN 2289-8654.

13. Zahrin, S. N. A., Idris, F., Mastor, K. A., Basir, A., Ismail, R., & Osman, H. 2017. Relationship between Islamic Concept and Ethical Behaviour (Akhlak) of being in Love among Youth (Hubungkait antara Konsep dan Tingkah Laku Etika (Akhlak) Percintaan menurut Islam dalam kalangan Belia). Akademika87(3).

14. Abu Hassan, F., Abu Zahrin, S., & Mohd Hoesni, S. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkah Laku Prososial Dan Impaknya Terhadap Sebuah Ketamadunan: Satu Kajian Tinjauan. SAINS INSANI, 2(2), 55-61.

15. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Rafizah Muhammad Ali. 2017. Love The Agenda for The Muslim Ummah (LUMU). Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 18: 1-19.

16. Nazneen Ismail & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2018. Analysing the validity of excellent ummah personality among university students using confirmatory factor analysis. Journal of Islamic, Social, Economics and Development 3(10): 54-62.

17. Nur Hidayah Mohd Abd Malik, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Rezki Perdani Sawai & Fariza Md. Sham. 2018. The concept of love for knowledge and excellent muslims in transforming human capital: an analysis on gender differences. Jurnal Pendidikan Malaysia 43(1): 51-57.

18. Mohamad Mohsin Mohamad Said, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Maznah Hj Ibrahim, Abdul Salam Yusof &Jamsari Alias. 2018. Creative thinking skills for a 21st century education system putting in Islamic perspectives. MALIM Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 19: 89-101.

18. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Hanisah Osman & Fazilah Idris. 2018. Konsep cinta Muslim, personaliti dan akhlak percintaan dalam kalangan belia Muslim. MALIM Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 17: 29-54.

19. Azwira Abdul Aziz, Aminudin Basir, Azizi Umar, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Hazman Hassan. 2018. The concept of steadfast (al-ictisam) to the Quran and the sunnah: the foundation of Islamic teaching for humanizing mankind. MALIM Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 19: 1-10.

20. Nur Hidayah Mohd Abd Malik, Nazneen Ismail, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Fariza Md. Sham. 2018. Relationship between love for knowledge and personality of excellent Muslim towards the transformation of human capital. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 5(1): 94-106.

21. Mohd Hafiz Fauzi, Sofri Yahya, Jalal Rajeh Hanaysha, Mohamad Sabri Haron & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2019. The impact of trust in cash waqf contribution: a case study of wakaf Selangor muamalat (WSM) service of Bank Muamalat Malaysia Berhad (bmmb). International Journal of Business, Economics and Law 18: 1-10.

22. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Nazneen Ismail, Nur Hidayah Malik, Mashitoh Yaacob & Fazilah Idris. 2019. Relationship between love for knowledge, excellent muslim personality and human transformation capital: a model built with structural equation measurement (SEM). Jurnal Hadhari 11(1): 139-153.

23. Syaidatun Nazirah, A. Z., & Maslawati, M. 2019. Definisi Cinta dalam Kalangan Remaja Prasiswazah Muslim di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Global Journal Al Thafaqah Special issue: 107-121.

24. Sawai, R. P., Zahrin, S. N. A., Noah, S. M., Juharid, R., & Krauss, S. E. 2019. Akhlak Percintaan dan Rasa Malu. AL-‘ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, 18: 81-93.

25. Idris, F., Zahrin, A., Nazirah, S., & Manap, J. 2019. The Universal Concept of Love in Driving Youth’s Transformation. International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 10(7): 179-188.

26. Zahrin, S. N. A., Shaharuddin, S., & Abd Malik, N. H. M. 2019. Development of Instrument and Transformation of Excellent Muslim through Love of Knowledge. Islāmiyyāt, 41(1): 3-11.

27. Nazneen binti Ismail & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2019. Hubungan Antara Cinta Ilmu dan Al-Falah Menurut Al-Quran. Jurnal Pengajian Islam, 12 (2): 192-202.

28. Harun, C. S. C., Zahrin, S. N. A., & Mastor, K. A. 2019. The Six Days of Voluntary Fasting in Syawal and Its Significance to the Personality of Muslims. MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara (SEA Journal of General Studies), 20: 74-85.

29. Zahrin, S. N. A., Hasan, S. A., & Samsudin, M. Z. 2020. Human Capital Transformation as Mediator Between Love for Knowledge and Excellent Muslim. Asean Journal of Teaching and Learning in Higher Education (AJTLHE) 11(2): 1-16.

30. Zahrin, S. N. A., Nazilah, A., Hasbani, R. A. A. R., Yunos, N., Siran, F. H., Jodi, K. H. M., & Aziz, A. A. (2020). Validation of Humanitarian Love Scale (HLS) through Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. International Journal of Psychosocial Rehabilitation24(09).

 

MAGAZINE/BULLETIN

1. Wan Zulkifli Wan Hassan, Latifah Amin, Hasnan Kasan, Zarina Othman, Wahiza Wahi, Azizi Umar, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Hamdzun Haron, Rozmel Abdul Latiff, Amirul Mukminun Mohamad & Nor Afian Yusuf. 2015. Tinta CITRA 1, Universiti Kebangsaan Malaysia.

2. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Rozmi Ismail, Fazilah Idris, Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Aminuddin Basir, Khairul Anwar Mastor, Latifah Abdul Majid & Ahmad Munawar Ismail. Impak Kongres 2015 UKM. Kefahaman remaja Melayu terhadap konsep cinta dalam Islam, ms. 78.

3. Wan Zulkifli Wan Hassan, Latifah Amin, Hasnan Kasan, Zarina Othman, Wahiza Wahi, Azizi Umar, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Hamdzun Haron, Rozmel Abdul Latiff, Amirul Mukminun Mohamad & Nor Afian Yusuf. 2016, Tinta CITRA 2, Universiti Kebangsaan Malaysia.

4. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2020. Ratusan Penyelidik Cinta di Universiti Kebangsaan Malaysia. Buletin CITRA 1, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

 1. Master’s Thesis (2004 UIAM) – Motivating Thinking Through the Concept of Love for Allah: Implications for Education.
 2. PhD Thesis (2013 UKM) – Kefahaman Remaja Melayu terhadap Konsep Cinta dalam Islam dan Hubungannya dengan Pemikiran Rasional dan Akhlak Percintaan
 3. Co-Researcher. Kajian Tindakan (2009–2010). Project Code: PTS-UKM-065-2009– Mengkaji Keberkesanan Modul Kemahiran Berfikir ZZZT2343. Project Leader: Dr. Abdul Salam Yussof, 1/7/2009-30/10/2010.
 4. Co-Researcher. Research University Grant (2011–2013). Project Code: UKM-GUP-2011-346. Penerokaan Konsep Cinta dalam Islam dalam Kalangan Belia Muslim. Project Leader: Prof. Madya Dr. Fazilah Idris. 8/8/2011 7/2/2013.
 5. Co-Researcher. Kajian Tindakan (2013–2014). Project Code: PTS-2013-062. Kajian Keberkesanan Kaedah Pengajaran ZZZT 1043 Hubungan Etnik di UKM. Project Leader: Prof. Madya Dr. Fazilah Idris. RM 6,000. 1/7/2013-30/6/2014.
 6. Co-Researcher. Geran Institut Penyelidikan & Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM). Project Code: PPU-2013-001. Cinta dan Impaknya Ke Atas Transformasi Sosial dalam Kalangan Belia Malaysia. Project Leader: Prof. Madya Dr. Fazilah Idris. RM 30, 000. 4/9/2013-31/1/2015.
 7. Co-Researcher. Dana Pembangunan Penyelidikan Kump. Penyelidikan. Project Code: DPP-2014-094. Peningkatan Penerbitan Berasaskan Penyelidikan. Project Leader: Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor. 1/4/2014-31/3/2015.
 8. Co-Researcher. Dana Pembangunan Penyelidikan Kump. Penyelidikan. DPP-2015-090. Peningkatan Penerbitan Berimpak. Project Leader: Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor. 15/6/2015-14/6/2016.
 9. Project Leader. Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS). Project Code: FRGS/2/2013/SS02/UKM/03/1. Model Cinta Ilmu Berasaskan Ciri-ciri Muslim Cemerlang untuk Mentransformasikan Modal Insan. 16/12/13-15/7/2017.
 10. Co-Researcher. Dana Pembangunan Penyelidikan PTJ. Project Code: DPP-2015-CITRA. Pelaksanaan dan Pemantauan Kursus Citra. Project Leader.: PM Dr. Rosilah Hassan. 15/6/15-14/6/2016.
 11. Co-Researcher. Jihad Ekonomi dalam Konteks Pembangunan Masyarakat Islam Malaysia dan Kaitannya dengan Filantropi (Sifat Dermawan) Menurut Islam: Kajian Kes di Lembah Klang. Project Code: RH-2015-002. 2015-2017. Project Leader: Prof. Madya Dr. Sabri Haron. 1/2/15-31/3/2018.
 12. Co-Researcher. Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS). Project Code: FRGS/1/2015/SS05/UKM/01/1. Kesan Puasa Terhadap Perubahan Emosi dan Keadaan Personaliti Ke Atas Orang yang Berpuasa Ramadhan. Project Leader: Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor. 2/11/2015-20/4/2018.
 13. Project Leader. Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM). Project Code: GGPM-2016-043. Penerapan Cinta Kemanusiaan Melalui Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia. 1/5/2016-30/4/2018.
 14. Co-Researcher. Skim Geran Penyelidikan UMS (SGPUMS). Kod projek SBK0436-2018. Love, Trust, Commitment and Relationship Maintenance among Commuter Marriage15/08/2018 – 15/08/2020.
 15. Co-Researcher. Geran USIM Grand Challenge 2019: Code Project: PPPI/UGC_0119/FKP/051000/13119. Pendekatan Regulasi Emosi Rasulullah SAW Ke Arah Kesejahteraan Mental Belia. 1/07/2019 – 1/07/2021.
 16. Co-Researcher. Geran Kursi Syeikh Abdullah Fahim 2020. Project Code: KFH. Ketokohan Sheikh Abdullah Fahim dalam Perkembangan Pendidikan Islam dan Ilmu Falak pada Awal Abad ke-20.

University Courses (U1) & (U2)

 1. ZZZT 1033, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Semester 2, 2008/2009.
 2. ZZZT 1043, HUBUNGAN ETNIK, Semester 2, 2008/2009.
 3. ZZZT 2423, KEMAHIRAN BERFIKIR, Semester 3, 2008/2009.
 4. ZZZT 1033, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Semester 1, 2009/2010.
 5. ZZZT 1043, HUBUNGAN ETNIK, Semester 1, 2009/2010.
 6. ZZZT 2423, KEMAHIRAN BERFIKIR, Semester 2, 2009/2010.
 7. ZZZT 2423, KEMAHIRAN BERFIKIR, Semester 2, 2009/2010.
 8. ZZZT 2343, ISU-ISU KEKELUARGAAN, Semester 2, 2009/2010.
 9. TUTORIAL PSIKOLOGI SOSIAL, Semester 1, 2010/2011.
 10. ZZZT 1033, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Semester 2, 2012/2013.
 11. ZZZT 1062, PEMBANGUNAN DIRI 2, Semester 2, 2012/2013.
 12. ZZZT 2233, PEMIKIRAN REKACIPTA, Semester 2, 2012/2013.
 13. ZZZT 2423, KEMAHIRAN BERFIKIR, Semester 3, 2012/2013.
 14. ZZZT 1033, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Semester 1, 2013/2014.
 15. ZZZT 1043, HUBUNGAN ETNIK, Semester 1, 2013/2014.
 16. ZZZT 2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Semester 2, 2013/2014.
 17. ZZZT 2173, HUBUNGAN ETNIK, Semester 2, 2013/2014.
 18. LMCR 1052, PEMBANGUNAN DIRI 1, Semester 1, 2014/2015.
 19. ZZZT 2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Semester 1, 2014/2015.
 20. ZZZT 2173, HUBUNGAN ETNIK, Semester 1, 2014/2015.
 21. LMCK 1531, KEPIMPINAN DAN KREATIVITI, Semester 1, 2014/2015.
 22. HHHC 9201, KEMAHIRAN KOMUNIKASI, Semester 1, 2014/2015.
 23. HHHC 9501, KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK, Semester 1, 2014/2015.
 24. LMCR 1052, PEMBANGUNAN DIRI 1, Semester 2, 2014/2015.
 25. ZZZT 2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Semester 2, 2014/2015.
 26. HHHC 9301, KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT, Semester 2, 2014/2015.
 27. LMCK 1621, ETIKA DAN PROFESIONAL, Semester 2, 2014/2015.
 28. LMCR 1052, PEMBANGUNAN DIRI 1, Semester 1, 2015/2016.
 29. ZZZT 2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Semester 1, 2015/2016.
 30. LMCP 1612, ISLAM DAN PSIKOLOGI, Semester 1, 2015/2016.
 31. LMCP1612, ISLAM DAN PSIKOLOGI, Set1 Sem 1 2017/2018.
 32. LMCR2392, PENGURUSAN MASA, Set1 PJJ Sem 1 2017/2018.
 33. LMCR3302, DIMENSI CINTA, Set1 Sem 1 2017/2018.
 34. LMCR3302, DIMENSI CINTA, Set2 Sem 1 2017/2018.
 35. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set 1 Sem 1 2017/2018.
 36. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set 12 Sem 1 2017/2018.
 37. LMCR1052, PEMBANGUNAN DIRI I, Set 2 Sem 2 2016/2017.
 38. LMCR1052, PEMBANGUNAN DIRI I, Set 3 Sem 2 2016/2017.
 39. LMCR1062, PEMBANGUNAN DIRI II, Set 1 Sem 2 2016/2017.
 40. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set 11 Sem 2 2016/2017.
 41. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set 12 Sem 2 2016/2017.
 42. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set17 Sem 2 2016/2017.
 43. LMCP1612, ISLAM DAN PSIKOLOGI, Set1 Sem 1 2016/2017.
 44. LMCR1052, PEMBANGUNAN DIRI I, Set1 Sem 1 2016/2017.
 45. LMCR1062, PEMBANGUNAN DIRI II, Set1 Sem 1 2016/2017.
 46. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set5 PJJ Sem 1 2016/2017.
 47. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set8 Sem 1 2016/2017.
 48. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set17 Sem 1 2016/2017.
 49. LMCW2392, PENGURUSAN MASA, Set1 PJJ FPI Sem 2 2016/2017.
 50. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set Sem 2 2016/2017.
 51. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set Sem 2 2016/2017.
 52. LMCR 3302, DIMENSI CINTA, Set 1, Sem 1 2017/2018.
 53. LMCR3302, DIMENSI CINTA, Set 2, Sem 1 2017/2018.
 54. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set 1 Sem 1 2017/2018.
 55. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set Sem 1 2017/2018.
 56. LMCR3302, DIMENSI CINTA, Set 1, Sem 2 2017/2018.
 57. LMCR3302, DIMENSI CINTA, Set 2, Sem 2 2017/2018.
 58. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set 7 Sem 2 2017/2018.
 59. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set 11 Sem 2 2017/2018.
 60. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set 23 Sem 1 2018/2019.
 61. LMCR 3302, DIMENSI CINTA, Set 1, Sem 1 2018/2019.
 62. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set 25 Sem 2 2018/2019.
 63. LMCR 3302, DIMENSI CINTA, Set 1, Sem 2 2018/2019.
 64. LMCR 1312, CINTA DALAM ISLAM, Set 1, Sem 2 2018/2019.
 65. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set 22 Sem 1 2019/2020.
 66. LMCR 3302, DIMENSI CINTA, Set 1, Sem 1 2019/2020.
 67. LMCR 1312, CINTA DALAM ISLAM, Set 1, Sem 2 2019/2020.
 68. LMCR2462 PENYELESAIAN MASALAH KREATIF Set L1, Sem 1 2019/2020 (PJJ).
 69. LMCW2163, TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA, Set 18 Sem 2 2019/2020.
 70. LMCR1312 CINTA DALAM ISLAM, Set 1, Sem 2 2019/2020.
 71. LMCR2462 PENYELESAIAN MASALAH KREATIF, Set L3, Sem 2 2019/2020 (PJJ).
 72. LMCR1612 ISLAM DAN PSIKOLOGI, SET L2, Sem 2 2019/2020 (PJJ).

1. P77310 Nur Hidayah Binti Mohd Abd Malik – Main Supervisor (Institut Islam Hadhari) Konsep Cinta Ilmu Dalam Kalangan Mahasiswa dan Hubungannya Dengan Ciri-ciri Mukmin Cemerlang Menurut Perpektif Islam.

2. P78054 Nor Aina Binti Mohd Yaakop – Main Supervisor (Institut Islam Hadhari) Psikologi Dakwah Cinta Menerusi Drama TV3, TV9, TV Al-Hijah Dari Perspektif Dakwah.

3. P82940 Che Sulaila Binti Che Harun – Co-Supervisor (Institut Islam Hadhari) Kesan Puasa Ramadhan Terhadap Perubahan dan Keadaan Personaliti. 

4. P82943 Nazneen Binti Ismail – Main Supervisor (Institut Islam Hadhari) Budaya Cinta Ilmu Berasaskan Ciri-ciri Muslim Cemerlang: Satu Kajian di Kolej Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

5. P86087 Radin Anis Adlina Binti Radin Hasbani – Main Supervisor (Institut Islam Hadhari) Kefahaman Masyarakat Terhadap Filantrofi (Kedermawanan) Dan Kaitannya Dengan Jihad Ekonomi Menurut Islam: Kajian Kes Di Lembah Klang.

6. P104802 Siti Syaznira Binti Muhamad. Co-Supervisor (Institut Islam Hadhari). Kesan solat ke atas takwa dan keperibadian Muslim menggunakan analisis Hierarchical Linear Modeling (HLM).

error: Content is protected !!