News/Magazine

Pada 15 September 2021, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) melalui Institut Islam Hadhari telah menandatangani Memorandum Perjanjian Penyelidikan (MoA) dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) secara atas talian.