Perbincangan Kolaborasi Antarabangsa telah diadakan antara Prof. Dato’ Dr. Fariza Md Sham, Pengarah Institut Islam Hadhari UKM dengan Dr. Omer Altun,  Pengarah Institut Yunus Emre

Pada 11 Oktober 2022, Perbincangan Kolaborasi Antarabangsa telah diadakan antara Prof. Dato’ Dr. Fariza Md Sham, Pengarah Institut Islam Hadhari, UKM (HADHARI UKM) dan Dr. Omer Altun, Pengarah Institut Yunus Emre. Turut diiringi bersama Ts. Dr. Farah Ayuni Bt Mohd Hatta, Felo Penyelidik HADHARI UKM dan Puan Noor Hayati Ahmad Rasol, Ketua Pentadbiran HADHARI UKM.
.
Follow kami di Instagram https://lnkd.in/eBSCZPfW ,
.
.
.
.
.