Aktiviti Pelajar

Aktiviti Pelajar

Berikut adalah aktiviti pelajar dari bulan Januari sehingga Mac, sebanyak 523 aktiviti telah direkodkan melalui Sistem Integrasi Pengurusan Bakat, Aktiviti & Resume (iSTAR). Program yang didaftarkan dalam iSTAR ini juga dapat membantu pelajar melengkapkan diri dengan kemahiran insaniah. Selain itu, seramai 30 orang pelajar telah terlibat dengan program mobiliti luar negara bagi mendapat pendedahan dan pengalaman sepanjang mereka berada di luar negara.

Analisa