Unit Latihan/Kursus

Fungsi

  1. Menguruskan kursus / latihan kepimpinan pelajar.
  2. Melaksanakan program kepimpinan organisasi pelajar
  3. Mengurus penyertaan pelajar ke program anjuran kementerian & industri.
  4. Mengurus pengangkutan untuk kegiatan pelajar.
  5. Menguruskan penerbitan Majalah VARSITI.
  6. Mengurus Pelaksaan Kursus Citra Program Berimpak